Aktuálně řešené projekty

Hledat aktuálně řešené projekty podle kritérií

Anebo aktuálně řešené projekty prohledejte fulltextově

Nalezeno 46 projektů (zobrazeny záznamy 1 - 20)
Hlavním cílem projektu je pomocí poznatků ze sociologie, politologie, práva a kriminologie určit rozsah a formy korupce ve vybraných společenských sektorech v České republice a doporučit konkrétní opatření, která by mohla korupci v...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2021 - 2022
Zadavatel:
TA ČR
Hledáme řešení, které spojuje přínosy adaptačních opatření ekologické výstavby s přínosy pro-environmentálního komunitního životního způsobu obyvatel, utváří kvalitní bydlení a živé město, rozvíjí participaci obyvatel na správě domu, sousedství i čtvrti...
Trvání projektu:
2021
Zadavatel:
TA ČR
Evropský výzkumný projekt UniSAFE má dvojí cíl. Zaprvé, prohloubit znalosti o genderově podmíněném násilí  (GPN) specificky v univerzitním a výzkumném prostředí , a zadruhé, promítnout tyto znalosti do nástrojů a doporučení pro vysokoškolský a...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2021 - 2024
Zadavatel:
mezinárodní projekt
Projekt směřuje k vytvoření první syntetické a důvěryhodné monografie věnované celým dějinám Církve československé (husitské), jedné z nejvýznamnějších moderních českých církví a současně nejspecifičtější v širším evropském kontextu. Prostřednictvím...
Trvání projektu:
2021 - 2023
Zadavatel:
GA ČR
Projekt sdílených činností CZERA je financovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR na období 2021 až 2027. Mezi jeho klíčové aktivity patří podpora a budování kapacit v oblasti genderové rovnosti ve vědě, kterou realizuje Národní...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2021 - 2027
Zadavatel:
ministerský projekt
Opatření přijatá s cílem zamezit šíření pandemie COVID-19 v roce 2020 a následná globální ekonomická recese mají významné negativní sociální a ekonomické dopady, které se ale liší u různých lidí a sociálních skupin. Projekt analyzuje dopady...
Hlavní řešitel:
Oddělení:
Trvání projektu:
2021 - 2023
Zadavatel:
GA ČR
Projekt bude zkoumat stranickou soutěž a politickou komunikaci v průběhu volební kampaně přisněmovních volbách v roce 2021 a jejich vliv na volební chování. Projekt reflektuje rostoucívýznam témat a stranických lídrů ve volební soutěži. Proto využívá...
Hlavní řešitel:
Oddělení:
Trvání projektu:
2021 - 2023
Zadavatel:
GA AV ČR
Projekt směřuje k rozvoji výuky a studia indoíránských jazyků na akademické i praktické úrovni. Hlavními cíli jsou 1) vytvoření a zpřístupnění elektronické lexikální databáze perštiny s volným přístupem, 2) vytvoření mobilní aplikace, která bude...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2020 - 2023
Zadavatel:
TA ČR
Projekt TA ČR, reg. č. TL03000657Cílem projektu je analýza a návrh způsobu inovace Informačního systému o průměrném výdělku (dále jen ISPV), aby umožnil dlouhodobě sledovat vliv faktorů, které dosud nebyly dostatečně sledovány ani evidovány. Pozornost...
Oddělení:
Trvání projektu:
2020 - 2022
Zadavatel:
TA ČR
Cílem projektu je realizace 3 mobilit juniorních a seniorních výzkumných pracovníků a mobility technických a administrativních pracovníků Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., na zahraničních výzkumných institucích. Náplně stáží souvisí s výzkumem...
Trvání projektu:
2020 - 2022
Zadavatel:
ministerský projekt
Projekt řeší základní výzkum čtyř sociálně-vědních témat významných v Evropském výzkumném prostoru (ERA):Chápání a hodnocení demokracie (Understandings and Evaluations of Democracy)Spravedlnost a férovost v Evropě: zvládání rostoucí nerovnosti a...
Trvání projektu:
2020 - 2024
Zadavatel:
ministerský projekt
Záměrem projektu je vytvořit nástroj predikce školní ne/úspěšnosti v oblasti čtenářské gramotnosti žáků 1. st. ZŠ, který zároveň umožní identifikovat oblasti pro případnou psychologickou či sociálně-pedagogickou intervenci.Cíle jsou: 1) vyvinout rychlý...
Trvání projektu:
2020 - 2023
Zadavatel:
TA ČR
Projekt s názvem „Prekarita jako reálná zkušenost sebezaměstaných a mikropodniků“, realizovaný Sociologickým ústavem AV ČR a Vysokou školou ekonomickou v Praze, podpořený z prostředků TA ČR, cílí na podporu a inovaci podnikatelského prostředí se...
Oddělení:
Trvání projektu:
2020 - 2023
Zadavatel:
TA ČR
Cílem projektu je snížení recidivy trestných činů, a tedy zefektivnění nástrojů a prostředků kriminální politiky. Výzkumným cílem je identifikovat individuální a sociální faktory, které významnou měrou přispívají k ukončení kriminální kariéry. Na základě...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2020 - 2023
Zadavatel:
TA ČR
Obecným cílem projektu je přispět k větší transparentnosti hypotečního trhu a snížení systémových rizik finančního sektoru, a to (1) prostřednictvím srovnání a evaluace odchylek odhadních a kupních cen bytů v různě definovaných segmentech bytového trhu a...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2020 - 2021
Zadavatel:
TA ČR
Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.Číslo projektu: 62500-2019-002-0016Projekt si klade za...
Oddělení:
Trvání projektu:
2020 - 2023
Zadavatel:
ostatní
Anotace projektuProjekt je zaměřený na komplexní šetření názorů obecné populace, populace rodičů dětí ve věku 5 až 20 let a profesní veřejnosti, učitelů a ředitelů, ohledně vzdělávání a vzdělávacích politik. Základními tématy jsou nerovnosti ve...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2020 - 2022
Zadavatel:
ministerský projekt
Projekt se zaměřuje na alternativní formu reprezentace na lokální úrovni, kterou představují sdružení nezávislých kandidátů pro volby do zastupitelstev obcí (ILLs). Ty se objevují už delší dobu nejen v zavedených demokraciích, ale i v nových demokraciích...
Hlavní řešitel:
Oddělení:
Trvání projektu:
2020 - 2022
Zadavatel:
GA ČR
Projekt zkoumá proces mezigenerační kulturní reprodukce. Zaměřuje se na heterogenitu kulturních zdrojů rodiny a jejich vliv na rozvoj gramotnosti, akumulaci kulturního kapitálu dítěte a dopady na školní úspěšnost. Kulturní zdroje rodiny jsou vícerozměrný...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2020 - 2022
Zadavatel:
GA ČR
Poválečná sídliště představují v postsocialistických zemích důležitou součást bytového fondu a jejich vývoj v posledních desetiletích se často diskutuje. Přesto, i přes relativně bohaté výzkumné důkazy založené na případových studiích, systematický a...
Trvání projektu:
2020 - 2022
Zadavatel:
GA ČR

Stránky