Aktuálně řešené projekty

Hledat aktuálně řešené projekty podle kritérií

Anebo aktuálně řešené projekty prohledejte fulltextově

Nalezeno 45 projektů (zobrazeny záznamy 1 - 20)
Projekt TA ČR
Oddělení:
Trvání projektu:
2020 - 2022
Zadavatel:
TA ČR
Cílem projektu je snížení recidivy trestných činů, a tedy zefektivnění nástrojů a prostředků kriminální politiky. Výzkumným cílem je identifikovat individuální a sociální faktory, které významnou měrou přispívají k ukončení kriminální kariéry. Na základě...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2020 - 2023
Zadavatel:
TA ČR
Záměrem projektu je vytvořit nástroj predikce školní ne/úspěšnosti v oblasti čtenářské gramotnosti žáků 1. st. ZŠ, který zároveň umožní identifikovat oblasti pro případnou psychologickou či sociálně-pedagogickou intervenci.Cíle jsou: 1) vyvinout rychlý...
Trvání projektu:
2020 - 2023
Zadavatel:
TA ČR
Projekt s názvem „Prekarita jako reálná zkušenost sebezaměstaných a mikropodniků“, realizovaný Sociologickým ústavem AV ČR a Vysokou školou ekonomickou v Praze, podpořený z prostředků TA ČR, cílí na podporu a inovaci podnikatelského prostředí se...
Oddělení:
Trvání projektu:
2020 - 2023
Zadavatel:
TA ČR
Projekt si klade za cíl prosadit genderovou rovnost jako součást výchovy k demokratickékultuře a rovnosti všech lidí. Systémovou změnou bude prosazení genderové rovnosti jakosoučást vzdělávacího kurikula, a to prostřednictvím partnerství subjektů veřejné...
Oddělení:
Trvání projektu:
2020 - 2024
Zadavatel:
ostatní
Anotace projektuProjekt je zaměřený na komplexní šetření názorů obecné populace, populace rodičů dětí ve věku 5 až 20 let a profesní veřejnosti, učitelů a ředitelů, ohledně vzdělávání a vzdělávacích politik. Základními tématy jsou nerovnosti ve...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2020 - 2022
Zadavatel:
ministerský projekt
Dotazovací výzkumná šetření na pravděpodobnostních výběrech respondentů se v mnoha zemích Evropy potýkají s klesající návratností. Projekt má za cíl v návaznosti na výzkumné šetření ESS Round 10 (2020) vytvořit CRONOS-2 (CROs-National Online Survey Panel...
Trvání projektu:
2020 - 2022
Zadavatel:
mezinárodní projekt
Hlavní cíle projektu jsou (1) podpora činnosti a rozvoje sociálněvědní výzkumné infrastruktury poskytované Českým sociálněvědním datovým archivem (CSDA) a (2) zajištění zapojení České republiky do velké panevropské výzkumné infrastruktury CESSDA. CSDA...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2020 - 2022
Zadavatel:
ministerský projekt
Cílem projektu je pochopit environmentální souvztažnosti antropogenního působení člověka na krajinu, najít způsoby užívání krajiny, které budou dlouhodobě udržitelné a zároveň rozvíjet postupy, jak obnovit poškozenou krajinu.  
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2020
Zadavatel:
interní projekt
Projekt zkoumá proces mezigenerační kulturní reprodukce. Zaměřuje se na heterogenitu kulturních zdrojů rodiny a jejich vliv na rozvoj gramotnosti, akumulaci kulturního kapitálu dítěte a dopady na školní úspěšnost. Kulturní zdroje rodiny jsou vícerozměrný...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2020 - 2022
Zadavatel:
GA ČR
The research project is concerned with trajectories of human-microbial coexistence in the Czech Republic. It builds on three key theoretical concepts of microbiopolitics, (micro)biological citizenship, and situated biologies. It investigates the modes,...
Trvání projektu:
2020 - 2022
Zadavatel:
GA AV ČR
Projekt Horizontu 2020 CASPER bude analyzovat proveditelnost zavedení evropského systému ocenění / certifikace v oblasti genderové rovnosti se zaměřením na organizační úroveň. Na základě rozsáhlého posouzení dostupných systémů a potřeb v celé Evropě i...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2020 - 2021
Zadavatel:
mezinárodní projekt
Sociální média (SNS – Social Networking Sites) jsou v rámci dnešních společenských vztahů všudypřítomná. V posledních letech rozvíjí fenomén tzv. inluencerů – tedy lidí, kteří svou přítomnost ve virtuálním prostoru, především na platformě...
Hlavní řešitel:
Oddělení:
Trvání projektu:
2020 - 2022
Zadavatel:
interní projekt
Projekt se zaměřuje na to jak veřejné a soukromé diskurzy dluhu stejně jako praktické využívání půjček ovlivňuje občanství těch, kteří jsou předlužení. K občanství přistupujeme jako k multidimenzionální, vnitřně hierarchizované legální a společenské...
Trvání projektu:
2020 - 2022
Zadavatel:
GA AV ČR
Projekt se zaměřuje na alternativní formu reprezentace na lokální úrovni, kterou představují sdružení nezávislých kandidátů pro volby do zastupitelstev obcí (ILLs). Ty se objevují už delší dobu nejen v zavedených demokraciích, ale i v nových demokraciích...
Hlavní řešitel:
Oddělení:
Trvání projektu:
2020 - 2022
Zadavatel:
GA ČR
Ambicí projektu je přispět a prohloubit současný stav vědeckého poznání v oblasti výzkumu prekonceptů (tj. subjektivních představ/pojetí) štěstí a životní spokojenosti u populace dětí a mládeže. Cílem studie je identifikovat a analyzovat vliv vybraných...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2019 - 2021
Zadavatel:
ostatní
COST Action Who Cares in Europe? aims to define and develop an emerging research field that explores the relationships among voluntary associations, families and states in the creation of social welfare in Europe.It focuses on the question of how state...
Hlavní řešitel:
Oddělení:
Trvání projektu:
2019 - 2023
Zadavatel:
mezinárodní projekt
Development of a Pan-European family support network, under which family support and parenting policies are included, combining both common goals across countries and the recognition of the specificities of cultural and families’ contexts.This Action...
Oddělení:
Trvání projektu:
2019 - 2023
Zadavatel:
interní projekt
Cílem projektu je vyhodnotit vliv socioekonomických podmínek na kvalitu života a zdraví pro aplikovanou sféru v multidisciplinární perspektivě. Projekt se soustředí na několik dílčích okruhů:vyhodnotit vliv pracovních a bytových podmínek, rodinné situace...
Trvání projektu:
2019 - 2021
Zadavatel:
TA ČR
Projekt reaguje na aktuálně probíhající diskuse o regionální politice v České republice, které se týkají občanské vybavenosti a různých druhů infrastruktur v obcích. Ve veřejné diskusi se stále více prosazuje názor, že z českých vesnic postupně mizí...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2019 - 2021
Zadavatel:
TA ČR

Stránky