Kniha popisuje vývoj systematického výzkumu společnosti na území dnešního Česka a Slovenska, s přesahem do dalších zemí středu Evropy. Autoři jednotlivých kapitol představují významné etapy tohoto výzkumu s důrazem na dění v rámci sociologie, ovšem s vědomím, že sociální výzkum se často rozvíjel na hranicích tohoto oboru či zcela mimo něj. Popisují, jak byly prováděny významné výzkumy či jakým způsobem fungovaly výzkumné instituce.

Topic: sociological data

Type of publication: MonographDepartment: Czech Social Science Data Archive

This book examines collective and individual forms of lifestyle politics and political consumerism in the environmental sphere. Lifestyle politics is about how citizens become involved in politics through their everyday decision-making and it includes the ethically, morally, and politically motivated choices they make about consumption, transport, energy use, and other lifestyle habits.

Topic: gender, identity, urban and rural studies, civil society, životní prostředí, lifestyle

Type of publication: MonographDepartment: Local and regional studies

Welfare State, Inequalities, Politics: The Czech Public’s Attitudes towards the Welfare State between 1996 and 2016

Topic: politics (and political attitudes), social policy

Type of publication: MonographDepartment: Political Sociology

This book is a contribution to general social theory. The arguments herein are guided by two interests. On the one hand is the interest in the topic of intersubjectivity in sociology. Research on the intersubjectivity of understanding, which is the precondition for the coordination of action among individuals, offers an alternative to the frequently discussed dilemma of individualism versus holism. On the other hand, there is the interest in hermeneutics as studied in philosophy.

Topic: sociologická teorie, sociology of science

Type of publication: MonographDepartment: Public Opinion Research Centre

Kniha se zabývá otázkou, zda samotné vlastnictví bydlení může pomoci vyřešit finanční obtíže ve stáří a představovat doplňkový zdroj příjmu. Autoři a autorky objasňují postoje Čechů k vlastnímu bydlení v souvislosti s finančním zajištěním na stáří, a to na základě statistických dat i speciálně provedených výzkumů.

Topic: housing, economics

Type of publication: MonographDepartment: Socioeconomics of Housing

Kniha osmi autorek a autorů se zabývá životními podmínkami obyvatel venkovských periferií v Česku. Klade si zejména otázku, jestli bydlení v periferiích zvyšuje riziko různých forem sociálního znevýhodnění. Zkoumá postavení obyvatel venkovských periferií na trhu práce, jejich příjmy a možnosti zaměstnání. Zabývá se problematikou vzdělání a ptá se, jestli děti vyrůstající v periferiích mají stejné možnosti získání kvalitního vzdělání jako ostatní.

Topic: housing, urban and rural studies, lifestyle, standard of living

Type of publication: MonographDepartment: Local and regional studies

Other Authors:Blanka Nyklová, Kateřina Cidlinská, Hana Tenglerová, Karel Šima, Petr Pabian, Kateřina Zábrodská, Jiří Mudrák, Petr Květon, Kateřina Machovcová, Marek Blatný, Iva Šolcová

Topic: gender, sociology of science

Type of publication: MonographDepartment: National Contact Centre for Gender & Science

Stabilita demokracie nezáleží jen na fungujících institucích, ale také na občanech, kteří se v její prospěch nebojí veřejně angažovat. Demokracie tak není v ohrožení jen tehdy, když se hroutí její instituce, ale i tehdy, když se vytrácí její podpora mezi členy společnosti. Druhé často předchází to první. Bez občanů, kteří podporují principy demokracie a v souladu s nimi jednají, se demokratický režim vyprazdňuje.

Topic: civil society, politics (and political attitudes)

Type of publication: MonographDepartment: Political Sociology

Kniha poskytuje přehled teorií a dostupného empirického výzkumu, a přehled o situaci a institucionálním uspořádání v oblasti péče o starší v České republice. Představuje výsledky vlastního empirického výzkumu veřejného a politického diskurzu o péči o seniory a biografického výzkumu neformálních pečujících v České republice.

Topic: gender, care, family

Type of publication: MonographDepartment: Gender & Sociology

Kniha se zabývá působením modernizačních a globalizačních trendů na hodnotové orientace, normy a klíčové aspekty životního způsobu české a hlučínské populace v evropském kontextu. Poznatky z lokálního výzkumu na Hlučínsku slouží ke konfrontaci s modernizací v jiných situacích a umožňují klást otázky vztahující se k problematice povahy univerzalizace současného způsobu života.

Topic: globalisation, value orientations, identity, kultura, intergenerational relations, religion and religiosity, work, regions, family, social capital, lifestyle

Type of publication: MonographDepartment: Value Orientations in Society

The book focuses on subcultures, in particular on youth music subcultures in the contemporary Czech Republic. It presents traditional and postmodern theories and approaches to the study of subcultures that have been developed both in the Western and Czech post-socialist contexts. It addresses issues of values, politicization of subcultures, their inner differentiation and relation to social structure and alternative lifestyles.

Topic: value orientations, identity, kultura, politics (and political attitudes), social inequalities, lifestyle

Type of publication: MonographDepartment: Local and regional studies

Kniha je věnována národní identitě Čechů a Češek z různých pohledů. Lidé mají tolik sociálních identit, kolika sociálních skupin jsou členy. Hlavní pozornost je věnována sociální skupině zvané národ, sociálním emocím (národní hrdosti), které lidé k národu mají, národním předsudkům a stereotypům. Autorky a autoři knihy zkoumali, kdo je považován za opravdového Čecha či Češku, jaké postoje mají lidé k cizincům, kteří přicházejí pracovat a žít do České republiky.

Topic: EU, value orientations, identity, civil society

Type of publication: MonographDepartment: Value Orientations in Society

Kniha se zabývá tím, jak se v průběhu tří generací (z)měnil pospolitý, pracovní, rodinný a náboženský život na Hlučínsku. Je zaměřena na období zhruba od konce druhé světové války po současnost. Zahrnuje tedy více než šedesát let, během kterých obyvatelé Hlučínska uzavírali sňatky, vychovávali děti, stavěli domy, chodili do kostela, modlili se, pracovali, utvářeli svou regionální identitu, tedy žili své dny všední i sváteční.

Topic: trust/social cohesion, globalisation, identity, kultura, intergenerational relations, migration and mobility, regions, lifestyle

Type of publication: MonographDepartment: Value Orientations in Society

Kniha, jež vznikla v rámci projektu „Dějiny a současnost české sociologie“, zkoumá vliv sociologie na jiné vědní obory (případně vliv oboustranný), a to specificky v Českých zemích, resp. Československu a České republice. Zabývá se doposud nepříliš prozkoumanou problematikou vlivu sociologie (a to primárně sociologie české) na vybrané vědní obory v českém prostředí, její intervence a vstupování do nich: konkrétně do uměnovědných oborů, etologie a archeologie.

Topic: history of sociology, sociologická teorie

Type of publication: MonographDepartment: Economic and Religious Studies

The book is innovative in applying both, quantitative and qualitative life-course research methodology. The authors analyse the transformation of partner and family arrangements and identify problems connected with achieving a work-life balance in Czech society.

Topic: intergenerational relations, human relations, care, parenting, family, lifestyle

Type of publication: MonographDepartment: Gender & Sociology

The goal of the book is to explore the link between individual’s family situation and health. The book is divided into 8 chapters. They focus on the data description, definition of health, and link between health and healthy life style and partnership status, parenthood, or quality of partnership. The final chapter is devoted to the caring function of the family. Permalink: http://hdl.handle.net/11104/0239866

Topic: care, family, health

Type of publication: MonographDepartment: Value Orientations in Society

The main goal of the book is to study spatial patterns of voting behaviour in parliamentary elections in Czechia between 1920 and 2006. The book seeks to analyse voting behaviour through studying political preferences expressed by the elections of political parties in the general elections. The four types of questions have been asked: 1. How large are regional differences in electoral results on the territory of Czechia? How the voting patterns look like? 2.

Topic: urban and rural studies, regions, elections (and polls)

Type of publication: MonographDepartment: Local and regional studies

The publication explores gender aspects of researchers’ career plans, academic mobility, combination of research and parenthood, image of science in the media and gender equality policies in science. The introductory chapter discusses current changes in research and position of women in Czech science.

Topic: gender, work, family, sociology of science

Type of publication: MonographDepartment: National Contact Centre for Gender & Science

This book explains why Czech voters choose specific parties. The focus is on the long-term determinants of electoral behaviour (cleavages, left-right orientation, and party identification) and on four parties with long-term representation in the Czech parliament: ČSSD, KDU-ČSL, KSČM and ODS. Moreover, the authors focused on changes in the determinants of electoral stability over time.

Topic: politics (and political attitudes), elections (and polls)

Type of publication: MonographDepartment: Political Sociology

Book in broad historical, social and political context analyzes the main characteristics and the position of the Communist Party of Bohemia and Moravia in the Czech political system after 1989. It examines the nature and dynamics in time the anti-system identity, the historical development of conditional party, its program and policy objectives, as well as group interests and shared values that it represents.

Topic: politics (and political attitudes), elections (and polls)

Type of publication: MonographDepartment: Public Opinion Research Centre

The central empirical puzzle addressed in this book is why are Czech citizens’ attitudes towards key facets of democracy so similar under socialist democracy in 1968 and liberal democracy in 2008? Examining unique survey datasets from the late 1960s and 2008 this book reveals that Czech and Slovak citizens’ political attitudes can justifiably be characterised in terms of stability.

Topic: politics (and political attitudes)

Type of publication: MonographDepartment: Political Sociology

The book treats the problem of functioning of democracy from the perspective of trust. Three main types of trust are defined in the democratic system: systemic trust (legitimacy of the regime), trust in institutions and general trust in other people. The work analyzes the role of these different types of trust as well as consequences of distrust on different levels of democratic system.

Topic: value orientations, legitimacy, politics (and political attitudes)

Type of publication: MonographDepartment: Value Orientations in Society

The area that comprises today’s Czech Republic has a long and rich history of providing childcare facilities to preschool children. Kindergartens continue to be popular to this day and at present almost all Czech children attend these facilities. On the other hand, nurseries nearly vanished in the Czech Republic.

Topic: gender, care, parenting, family

Type of publication: MonographDepartment: Gender & Sociology

This book is about different forms of societal impact of the social sciences. It presents a polemic with a narrow understanding of societal impact of research as practiced by science policy in the Czech Republic (and elsewhere). Three basic theses are proposed and argued. 1. Social sciences’ operation in society is multiple and more significant than usually assumed in public and policy debate, and by the academic community.

Topic: sociology of science

Type of publication: MonographDepartment: Gender & Sociology

The main aim of this book is to provide researchers on Czech society, politics and economy with two key resources: (1) a useful tool for working with data sources available for the study of Czech society and (2) a ready source of information and advice for processing their own research data.

Topic: methodology, sociological data

Type of publication: MonographDepartment: Czech Social Science Data Archive

Authors of the book reveal and deconstruct seven myths that block open discussion and reforms in the area of childcare policy in the Czech Republic, and formulate the principles of non-discriminatory childcare policy.

Topic: gender, care, parenting, family

Type of publication: MonographDepartment: Gender & Sociology

The publication is focused on understanding the construction of lay knowledge as concerns the phenomenon of breadwinning. Authors attempt to uncover the formation of breadwinning according to its various types and models so that it would be possible to observe the mechanisms behind the re/production, and legitimisation of social and gender inequalities in the family and the associated power relations. Authors use an analysis of 61 semi-structured interviews with parents from 26 families.

Topic: gender, wages and incomes, care, work, social inequalities

Type of publication: MonographDepartment: Gender & Sociology

The book concerns the functioning of local governments in rural municipalities in the Czech Republic and their possibilities to impact local development. The authors describe formal and informal features of local governments in rural municipalities, their agenda and decision making processes. At the same time, they deal with the problem of local development potentials and development opportunities and deficiencies of rural communities.

Topic: urban and rural studies, politics (and political attitudes), regions, public administration

Type of publication: MonographDepartment: Local and regional studies

The monography studies youth music subcultures in a contemporary Czech republic. It focuses on issues of values, political aspects of subcultures, relation to mainstream culture, inner differentation of subcultures and alternative lifestyles. Four popular music subcultures (punk, skinheads, techno and hip hop) were analysed by qualitative research approach and by insider perspective which understands subcultures through inner meanings and interpretations of members of these groups.

Topic: value orientations, kultura, politics (and political attitudes), lifestyle

Type of publication: MonographDepartment: Local and regional studies

The objective of the book is to inform social sector practitioners, policy makers, government officials and analysts about the specific features of housing market operation and discuss the role of housing policy in general and in the Czech Republic in particular. In the second section, the book offers three best practices (innovations) that are suitable for application in the Czech housing policy context.

Topic: housing, public policy

Type of publication: MonographDepartment: Socioeconomics of Housing

Scholarly elboreted biographical and thematical encycloppaedia of 213 contemporary Czech sociologists and academics in related disciplines and 28 sociological departments/institutes in the Czech Republic.

Topic: history of sociology

Type of publication: MonographDepartment: Economic and Religious Studies

The main objective of this book is to analyse the processes of cooperation, partnership and participation in local public administration. The authors ask: How local actors understand to these processes, what are main assets and shortcomings of mentioned processes? The book contains both theoretical framework and practical examples in studied area of partnership and participation in municipalities and regions.  

Topic: civil society, regions, public administration

Type of publication: MonographDepartment: Local and regional studies

The monograph describes the major turning points in the research of educational inequalities, presents basic quantitative data regarding transition to higher education in the Czech Republic, and summarizes the development of educational inequalities in access to secondary and tertiary education. It also provides a new analysis of intergenerational transmission of educational attainment from the parents to their children, using mobility tables and log-linear models.

Topic: social inequalities, education

Type of publication: MonographDepartment: Economic and Religious Studies

In the background of the historical development of Czech society in the context of theoretical approaches to the study of feminist sociology of work and family we analyze biographical interviews with women of different age groups in different stages of family cycle and in different situations on the labor market.

Topic: gender, identity, work

Type of publication: MonographDepartment: Gender & Sociology

The study combined a socio-economic perspective of the Czech family with a gender perspective, and this made it possible to capture some of the internal transformations of the Czech family that took place over the last decade from a new point of view. The analysis concentrated on the predominant type of family households - two-parent families.

Topic: gender, family

Type of publication: MonographDepartment: Gender & Sociology