Seznam publikací

Hledat publikace podle kritérií

Anebo publikace prohledejte fulltextově

Nalezeno 3192 publikací (zobrazeny záznamy 1 - 20)
2018, Šimon, Martin, Vašát, Petr, Poláková, Markéta, Gibas, Petr, Daňková, Hana

The aim of this article is to investigate the factors that influence the size of activity spaces of homeless men and women in cities. Vulnerable population groups such as the homeless face the risk of mobility challenges that can exacerbate their social exclusion even more through mobility-driven spatial exclusion. The extent of an individual’'s activity space is a key precondition for the daily coping strategies and life opportunities of homeless people.

Téma:
město a vesnice, metodologie výzkumu, migrace a mobilita, sociální nerovnosti, sociální politika
Typ publikace:
impaktovaný článek
2018, Šimon, Martin, Jíchová, Jana

Cílem příspěvku je představit návrh na zveřejnění dat o kriminalitě na úrovni ulic v podmínkách českých měst. Příspěvek nejprve informuje čtenáře o aktuálních výzkumech ve světě, které se věnují analýzám kriminality na úrovni ulic. Ze zahraničních výzkumů víme, že pokud analyzujeme kriminalitu na mikro-úrovni uličních segmentů, tak je polovina trestné činnosti koncentrována na pouhých pěti procentech segmentů.

Téma:
bydlení, kriminalita, metodologie výzkumu, veřejná správa
Typ publikace:
kapitola v konferenčním sborníku
2018, T. J. Stephens, C. J. Peden, R. M. Pearse, S. E. Shaw, T. E. F. Abbott, E. Jones, D. Kocman, G. Martin

Abstract

Background: Improving the quality and safety of perioperative care is a global priority. The Enhanced Peri-Operative Care for High-risk patients (EPOCH) trial was a stepped-wedge cluster randomised trial of a quality improvement (QI) programme to improve 90-day survival for patients undergoing emergency abdominal surgery in 93 hospitals in the UK National Health Service.

Téma:
péče, zdraví
Typ publikace:
impaktovaný článek
2018, Vašát, Petr, Petr Gibas
Téma:
bydlení, město a vesnice, metodologie výzkumu, migrace a mobilita, sociální nerovnosti
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2018, Petrúšek, I.

A representative survey of adult population is used to analyse perceptions of existing income inequality and preferences for ideal income distribution in the Czech Republic. On average, Czechs view the distribution of disposable income as more unequal than it actually is. This biased perception results from underestimating total income shares belonging to bottom quintiles and overestimating the total income share belonging to the top income quintile.

Téma:
ekonomie, mzdy a příjmy, politika (a postoje k politice), sociální nerovnosti
Oddělení:
Typ publikace:
impaktovaný článek
2018, Brož, L., T. Stöckelová
Téma:
sociologie vědy
Typ publikace:
impaktovaný článek
2018, Vlachová, Klára

Národy jsou vnímány jako soubory vzájemně propojených rodin, které mají společné předky, žijí na historickém teritoriu a sdílejí společnou kulturu. Národní identita se utváří v kontrastu s jinými národy a národnostními skupinami. Ekonomicky prosperující země, jako je Česká republika, jsou atraktivní pro cizince - příslušníky jiných národů, kteří na její území přicházejí žít.

Téma:
identita
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2018, Vlachová, Klára

Data z mezinárodních výzkumů ESS ukazují, že spokojenost s fungováním demokracie v posledních letech v Česku, Estonsku, Maďarsku, Polsku a na Slovensku vzrůstá. K poklesu spokojenosti s fungováním demokracie naopak došlo v řadě starých demokracií – v Belgii, Dánsku, Finsku, Francii, Irsku, na Islandu, v Itálii, Rakousku a Španělsku. Spokojenost s fungováním demokracie souvisí se spokojeností s vývojem ekonomiky.

Téma:
hodnotové orientace
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2018, Samec Tomáš, Gibas Petr
Téma:
bydlení, legitimita, média, město a vesnice
Typ publikace:
impaktovaný článek
2018, Večerník, Jiří, Mysíková, Martina

V českém veřejném i odborném diskursu panuje silná rétorika o zakořeněném rovnostářství společnosti.

Téma:
mzdy a příjmy, sociální nerovnosti
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2018, Saini, Angela

Liší se ženský mozek od mužského? Jsou muži od přírody promiskuitnější? Je pro kluky přirozenější hrát si s autíčky a pro holky s panenkami? Měl Charles Darwin pravdu, když považoval ženy za méně vyvinuté a intelektuálně podřadné? Britská vědkyně, novinářka a popularizátorka vědy Angela Saini v knize Od přírody podřadné zkoumá fenomén výzkumů mezipohlavních rozdílů, který od dob Darwina patří mezi nejžhavější témata vědeckého zkoumání.

Téma:
gender
Typ publikace:
jiná publikace
2018, Hamplová, Dana, Katrňák, Tomáš (eds.)

Za posledních dvacet let došlo v České republice k zásadnímu nárůstu počtu studentů na vysokých školách. Jedním z důsledků je, že v naší populaci vzrostly podíly osob s ukončeným vysokoškolským vzděláním na dvojnásobek. Prudký rozvoj vzdělávacího systému vyvolává řadu otázek. Mění se vztah mezi vzděláním, chováním, hodnotami a postoji? Rozevřela se v posledních třech desetiletích propast mezi lidmi s nižším a vyšším vzděláním, nebo se naopak rozdíly mezi nimi stírají?

Téma:
hodnotové orientace, mzdy a příjmy, politika (a postoje k politice), rodina, sociální nerovnosti, vzdělání, životní styl
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2018, Linek, L., Petrúšek, I.

Development of Educational Inequalities in Political Participation in Czech Republic and Slovakia and their Implications for Representation of Attitudes. Citizen participation in the political process is a key tenet of democratic government.

Téma:
politika (a postoje k politice), volby (a volební výzkumy), vzdělání
Oddělení:
Typ publikace:
impaktovaný článek
2017 (2018), Nešpor, Zdeněk R.
Téma:
náboženství a religiozita
Typ publikace:
recenze publikace
2018, Chylíková, Johana
Téma:
metodologie výzkumu, sociologická data
Typ publikace:
recenzovaný článek
2018, Kolářová, Marta, Anna Oravcová
Téma:
gender, identita, kultura, sociální nerovnosti
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2018, Kážmér, Ladislav

Muži mají ve všech uvedených profesích výzkumu a vývoje převahu a jejich zastoupení má rostoucí tendenci.

Zastoupení žen mezi výzkumníky dlouhodobě klesá, v roce 2016 byl tento ukazatel zatím nejnižší od roku 2000, kdy se data v rozlišení podle pohlaví začala sbírat. V mezinárodním srovnání patří úroveň zastoupení žen mezi výzkumníky v České republice k celkově nejnižším ze všech zemí Evropské unie.

Téma:
gender
Typ publikace:
jiná publikace
2018, Vohlídalová, M.
Téma:
gender, rodičovství, sociologie vědy
Oddělení:
Typ publikace:
jiná publikace
2018, Pospíšilová, Jaroslava, Krulichová, Eva a kol.

Globální svět čelí vážným společenským problémům, jejichž dopady můžeme vidět i v Evropě. Evropská unie, jejímž hlavním posláním je udržování míru a prosperity v rámci všech členských států, se ukázala být velmi nesourodým uskupením, které jen těžko nachází shodu na řešení komplexních problémů, jako je například i stále probíhající migrační krize.

Téma:
důvěra/sociální koheze, EU, hodnotové orientace, identita, kriminalita, migrace a mobilita, občanská společnost, politika (a postoje k politice)
Typ publikace:
odborná kniha / monografie

Stránky