Seznam publikací

Hledat publikace podle kritérií

Anebo publikace prohledejte fulltextově

Nalezeno 3161 publikací (zobrazeny záznamy 1 - 20)
2018, Šimon, Martin, Jíchová, Jana

Cílem příspěvku je představit návrh na zveřejnění dat o kriminalitě na úrovni ulic v podmínkách českých měst. Příspěvek nejprve informuje čtenáře o aktuálních výzkumech ve světě, které se věnují analýzám kriminality na úrovni ulic. Ze zahraničních výzkumů víme, že pokud analyzujeme kriminalitu na mikro-úrovni uličních segmentů, tak je polovina trestné činnosti koncentrována na pouhých pěti procentech segmentů.

Téma:
bydlení, kriminalita, metodologie výzkumu, veřejná správa
Typ publikace:
kapitola v konferenčním sborníku
2018, Dlouhá, Jana, Pospíšilová, Marie

The paper reviews recent theoretical discussions on education for sustainable development and competence based teaching, and relates them to the international policy processes of the Sustainable Development Goals implementation where ‘the knowledge and skills needed to promote sustainable development’ are expressed in the SDG 4.7.

Téma:
vzdělání, životní prostředí
Typ publikace:
impaktovaný článek
2018, Sedláčková, Markéta, Šafr, Jiří

This paper investigates the role of civic culture and other political factors in support for democracy in the Czech Republic during the decade following EU accession. The goal is to assess the validity of civic virtue theory and to compare the impact of these factors on affective legitimacy using the ISSP Citizenship modules 2004 and 2014.

Téma:
důvěra/sociální koheze, legitimita, občanská společnost, sociální kapitál
Typ publikace:
recenzovaný článek
2018, Klepal, J., T. Stöckelová

Drawing on fieldwork in the postsocialist Czech Republic, we explore the transformative processes of biomedicalization, both within and in relation to complementary and alternative medicine (CAM). We argue that it would be simplistic to understand evidence of these processes in CAM as a sign that CAM has fallen prey to biomedicine. Instead, we show how particular CAM practices play a groundbreaking role in shaping developments in contemporary health care.

Téma:
sociologie vědy, zdraví
Typ publikace:
impaktovaný článek
2019, Vlachová, Klára

National pride is a group-based and sometimes collective emotion people feel towards their nation-state. It is often measured by the general national pride item in cross-national surveys, and Czechs belong to those nations that express low levels of general national pride in comparison with other nations. It is currently under discussion how much general national pride is influenced by social desirability and how much by specific reasons.

Téma:
identita
Typ publikace:
recenzovaný článek
2018, Lyons, Pat, Kudrnáč, Aleš
Téma:
politika (a postoje k politice)
Oddělení:
Typ publikace:
impaktovaný článek
2018, Kudrnáč, Aleš, Petrúšek, Ivan
Téma:
politika (a postoje k politice)
Oddělení:
Typ publikace:
nerecenzovaný článek
2016, Kudrnáč, Aleš
Téma:
politika (a postoje k politice)
Oddělení:
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2016, Kudrnáč, Aleš
Téma:
politika (a postoje k politice)
Oddělení:
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2016, Kudrnáč, Aleš
Téma:
politika (a postoje k politice)
Oddělení:
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2018, Michal Bauer, Jana Cahlíková, Julie Chytilová, Tomáš Želinský
Téma:
ekonomie
Typ publikace:
impaktovaný článek
2018, Krulichová, Eva

Subjective well-being is usually studied with respect to marital and occupational status, income or subjective health. Conversely, research examining the relationship between this phenomenon and crime-related factors is still relatively limited. This study therefore aims to extend the current knowledge in this area.

Téma:
gender, kriminalita
Typ publikace:
recenzovaný článek
2018, Stöckelová, Tereza, Jaroslav Klepal
Téma:
sociologie vědy
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2018, Beláňová, Andrea

Kaplanství je v Česku neprobádaná a stále se rozvíjející role, která v kontextu nízké české religiozity produkuje řadu nejistot a napětí. Kaplani, kteří působí v armádě, věznicích či nemocnicích, čelí několika zdrojům nejistot: svou pozici musí neustále vyjednávat s kolegy i nadřízenými; musejí pracovat na sebeprezentaci před klienty a získávat si jejich důvěru a zároveň nemají velké možnosti sdílené a supervize.

Téma:
náboženství a religiozita
Typ publikace:
recenzovaný článek
2017, Guasti, Petra, Mansfeldová, Zdenka

Kapitola srovnává přechod od autoritativního režimu v Československu k pluralitní demokracii ve dvou (později nezávislých) státech - České republice a Slovenské republice. Přitom je zvláštní pozornost věnována fungování demokracie v rámci konceptu ukotvené demokracie a je srovnáván vliv interních a externích faktorů.

Téma:
politika (a postoje k politice)
Oddělení:
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2018, Bernard, Josef, Hana Daňková, Petr Vašát

Respondent-driven sampling (RDS) is a survey method for hidden populations and, as such, it offers a suitable approach for sampling the homeless. Surprisingly, the practical use of RDS in surveying homeless populations has only sporadically been described in the professional literature so far, and the specifics of using RDS for sampling this group have not been reflected in depth.

Téma:
město a vesnice, metodologie výzkumu, sociální nerovnosti, sociologická data
Typ publikace:
impaktovaný článek
2018, Nešpor, Zdeněk R.
Téma:
dějiny sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2018, Hamplová, D.
Téma:
práce, rodina
Typ publikace:
impaktovaný článek

Stránky