Seznam publikací

Hledat publikace podle kritérií

Anebo publikace prohledejte fulltextově

Nalezeno 3474 publikací (zobrazeny záznamy 1 - 20)
2020, Šimon, Martin, Křížková, Ivana, Klsák, Adam

Tento článek přináší do debaty o segregaci migrantů poznatky z Česka jako nové destinace zahraniční migrace. Článek zkoumá vývoj prostorového rozmístění bydliště šesti hlavních skupin migrantů, definovaných na základě státního občanství, ve vybraných velkých městech Česka s využitím populačního rastru. K tomu využívá nově dostupná data z Cizineckého informačního systému a index prostorové odlišnosti jako míru běžně využívanou ve výzkumech rezidenční segregace.

Téma:
bydlení, důvěra/sociální koheze, identita, město a vesnice, metodologie výzkumu, regiony, veřejná správa
Typ publikace:
impaktovaný článek
2020, Šimon, Martin, Křížková, Ivana, Klsák, Adam, Mikešová, Renáta, Leontiyeva, Yana

V současném Česku dlouhodobě roste počet bydlících cizinců a otázka jejich soužití s majoritou se dotýká řady oblastí, od trhu práce, bydlení, přes sociální integraci až po bezpečnostní politiku státu.

Téma:
bydlení, identita, kultura, město a vesnice, metodologie výzkumu, migrace a mobilita, regiony, veřejná správa
Typ publikace:
recenzovaný článek
2019, Gibas, Petr, Nyklová, Blanka

This article details our attempts at making sense of an ostalgic heterotopic space. We relay here our analysis of staying in and exploring a disused air raid shelter built during WWII, converted into a fallout shelter at the beginning of the Cold War and recently repurposed in an anti-communist museum/tourist hotel/ostalgic canteen called 10Z Bunker.

Téma:
město a vesnice, transformace
Typ publikace:
impaktovaný článek
2020, Fialová, Kamila

This chapter explores part-time employment in Central and Eastern European countries (CEE) as compared to Western Europe. The aim is to examine the relationship between part-time work and labour utilisation in CEE, and to evaluate whether a potential expansion of part-time employment may facilitate growth in labour utilisation. The analyses on panel data identify the main determinants of part-time employment and the key factors that limit it in CEE.

Téma:
ekonomie, práce
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2020, Linek, Lukáš, Ivan Petrúšek

Kniha analyzuje postoje českých občanů k sociálnímu státu v delší časové perspektivě (1996‒2006‒2016). Díky tomu mohou autoři systematicky prozkoumat důležité teoretické otázky, které v této knize strukturují do pěti hlavních výzkumných témat: 1. vývoj postojů k sociálnímu státu; 2. vývoj vztahu mezi socio-ekonomickým statusem a postoji k sociálnímu státu; 3. generační podmíněnost postojů k sociálnímu státu; 4. vývoj vztahu mezi postoji k sociálnímu státu a volebním chováním; 5.

Téma:
politika (a postoje k politice), sociální politika
Oddělení:
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2020, Vašát, Petr

The article explores how homeless people make places in the public space, while revealing some of the overlooked effects these places may have on the wider city. The article relies on extensive ethnographic research and media coverage analysis of a place called Eskalátory (the Escalators) in Pilsen, a second-order city in Czechia. Eskalátory is part of an underpass with a four-lane road, a tramway, and four outdoor escalators, altogether, forming a specific urban assemblage.

Téma:
bydlení, ekonomie, globalizace, město a vesnice, sociální nerovnosti
Typ publikace:
impaktovaný článek
2020, Jurik, N., G. Cavender, A. Křížková, M. Pospíšilová

We interviewed separately partners in twelve CR copreneurial couples to understand their possibly divergent perspectives on motives for copreneurship. Blenkinsopp and Owens argue that family businesses are a uniquely hybrid organizations that blend economic and caring concerns. Our analysis is guided by a structured-agency approach that focuses on how societal norms, the economy, and government policies influence entrepreneurial decisions.

Téma:
gender
Oddělení:
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2020, Klímová Chaloupková, Jana, Hašková, Hana

Despite the fact that not having a partner is a strong predictor for remaining childless, few studies have explored the heterogeneity of partnership trajectories among childless persons. This article fills the gap in knowledge about the pathways to childlessness in Central Europe by exploring the within-group diversity of partnership trajectories among childless persons between the ages of 18 and 40 under state socialism and during the post-1989 transformation in the Czech Republic.

Téma:
gender, rodina
Typ publikace:
impaktovaný článek
2020, Topinková, Renáta, Šetinová, Markéta

This article examines age homophily on a Czech online dating site using real user data. With a sample of 10 563 unique users and the aid of negative binomial regression, we test two hypotheses based on previous studies of online dating - namely, that men and women show different partner preferences with respect to age and that women in particular favour age homophily in their contacts. The model results support these hypotheses.

Téma:
rodina
Typ publikace:
impaktovaný článek
2020, Želinský, Tomáš, Ng, Jason Wei Jian, Mysíková, Martina

This paper proposes a novel methodology for the estimation of subjective poverty lines (SPLs) using a discrete information approach that obviates the potential discomfort of asking respondents directly about the value of their individual SPL. To estimate income SPLs, we utilize the Youden index. Using a simulated data-set, we first show that the level of bias between the estimated SPLs and their corresponding actual values is low.

Téma:
sociální nerovnosti, životní úroveň
Typ publikace:
impaktovaný článek
2020, Šimon, Martin, Vašát, Petr, Daňková, Hana, Gibas, Petr, Poláková, Markéta

The aim of this study was to examine the spatial mobility of homeless people in urban areas, exploring homeless mobility, its drivers, limits and links to personal attributes, and whether there is an association between the extent of spatial activity and an individual’s housing situation. To our knowledge, there has been no prior exhaustive attempt to explore the spatial mobility of homeless people using Global Positioning System (GPS) location devices.

Téma:
bydlení, město a vesnice, metodologie výzkumu, migrace a mobilita, sociální nerovnosti, technologie/technika
Typ publikace:
impaktovaný článek
2020, Decker, Anja/Trummer, Manuel

The chapter gives a thematic introduction into the edited volume “The Rural as a Cultural Category. Contemporary Perspectives of Cultural Studies on Urban-Rural Relations” edited by Manuel Trummer and Anja Decker.

Téma:
město a vesnice, regiony
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2020, Fialová, Kamila, Mysíková, Martina

This paper estimates the youth employment effects of minimum wages in the Visegrád countries: Czechia, Hungary, Poland, and Slovakia. The analyses are based on a regional panel dataset for the period 2003–16. Our results indicate that changes in minimum wages measured as a ratio of regional average wages have not negatively affected youth employment rates in the Visegrád countries at the national level.

Téma:
mzdy a příjmy, práce
Typ publikace:
impaktovaný článek
2020, Trummer, Manuel/Decker, Anja (eds.)

The book explores "rurality" as a cultural category. In 18 chapters, European ethnologists and cultural anthropologists discuss the methodological and conceptual approaches that can be used to capture and describe the ›rural‹ beyond generalizations, causal speculations and dichotomous thinking.

Téma:
město a vesnice, regiony
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2020, Nešpor, Zdeněk R. - Hamplová, Dana

The chapter starts with a brief description of the church-state relationship in the Czech lands / Czech Republic in the last century. As a consequence of the massive turning away from the churches, the country is one of the most secular regions around the world. Despite the low numbers of adherents, the churches attempt to remain powerful players on the political and public scene(s).

Téma:
náboženství a religiozita
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2020, Klímová Chaloupková Jana, Hašková Hana

Despite the fact that not having a partner is a strong predictor for remaining childless, few studies have explored the heterogeneity of partnership trajectories among childless persons. This article fills the gap in knowledge about the pathways to childlessness in Central Europe by exploring the within-group diversity of partnership trajectories among childless persons between the ages of 18 and 40 under state socialism and during the post-1989 transformation in the Czech Republic.

Téma:
rodina
Oddělení:
Typ publikace:
impaktovaný článek
2020, Yvona Kostelecká, Andrea Beláňová, David Hána, Irena Kašparová, Jakub Pivarč, Zuzana Svobodová

„Publikace mapuje místa domácího vzdělávání, která byla dosud zkoumána jen málo, nebo vůbec, v tom spočívá její velká zásluha. Autoři využili širokou škálu výzkumných a analytických metod a podařilo se jim vytvořit významný příspěvek k poznání rozsahem sice malého, ale z hlediska vývoje inovativních přístupů velice důležitého segmentu českého vzdělávacího systému.“ (Mgr. Jaroslava Simonová, Ph.D., Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy).

Téma:
vzdělání
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2020, Kolářová, Marta

This paper focuses on a grassroots community movement address-ing climate change: the transnational Transition (Towns) movement. While this movement has mainly spread to Anglophone countries, it is almost en-tirely absent from Eastern Europe and the Czech Republic in particular.

Téma:
klimatická změna, občanská společnost, životní prostředí
Typ publikace:
impaktovaný článek
2020, Haukanes, Haldis, Hana Hašková

This article explores young people’s imaginations of their future family life. Based on qualitative research among young people in North Bohemia, it considers social reproduction and change within the domain of gendered labour and parenting. This is done on the backdrop of post-1989 transformation of Czech society, where drives towards individualisation and diversification of the life course stand against discourses and policies supporting separate gender roles.

Téma:
gender, hodnotové orientace, rodičovství, rodina, sociální politika
Oddělení:
Typ publikace:
impaktovaný článek
2020, Šimon, Martin

Tato mapa představuje inovativní přístup měření rezidenční segregace cizinecké populace pomocí metody individualizovaných sousedství. Metoda pracuje na základě tzv. nejbližších sousedství, která zohledňují prostorovou blízkost a nejsou závislá na administrativně-správním členění území. Výpočet využívá jednotlivých čtverců populačního rastru a jejich vzájemné prostorové blízkosti.

Téma:
bydlení, město a vesnice, metodologie výzkumu, migrace a mobilita, veřejná politika
Typ publikace:
jiná publikace

Stránky