Seznam publikací

Hledat publikace podle kritérií

Anebo publikace prohledejte fulltextově

Nalezeno 3491 publikací (zobrazeny záznamy 1 - 20)
2020, Šimon, Martin, Jíchová, Jana

This article reports on a new empirical study evaluating crime concentration at places in a postsocialist city. We use principles of the law of crime concentration at places and the Cambridge Crime Harm Index to measure crime count and crime harm concentration at the level of street segments. The research found differences between crime concentration in a post-socialist city and crime concentration reported by recent studies from US or UK cities.

Téma:
důvěra/sociální koheze, kriminalita, město a vesnice, sociální nerovnosti, veřejná správa
Typ publikace:
impaktovaný článek
2020, Šimon, Martin, Křížková, Ivana, Klsák, Adam

Tento článek přináší do debaty o segregaci migrantů poznatky z Česka jako nové destinace zahraniční migrace. Článek zkoumá vývoj prostorového rozmístění bydliště šesti hlavních skupin migrantů, definovaných na základě státního občanství, ve vybraných velkých městech Česka s využitím populačního rastru. K tomu využívá nově dostupná data z Cizineckého informačního systému a index prostorové odlišnosti jako míru běžně využívanou ve výzkumech rezidenční segregace.

Téma:
bydlení, důvěra/sociální koheze, identita, město a vesnice, metodologie výzkumu, regiony, veřejná správa
Typ publikace:
impaktovaný článek
2020, Šimon, Martin, Křížková, Ivana, Klsák, Adam, Mikešová, Renáta, Leontiyeva, Yana

V současném Česku dlouhodobě roste počet bydlících cizinců a otázka jejich soužití s majoritou se dotýká řady oblastí, od trhu práce, bydlení, přes sociální integraci až po bezpečnostní politiku státu.

Téma:
bydlení, identita, kultura, město a vesnice, metodologie výzkumu, migrace a mobilita, regiony, veřejná správa
Typ publikace:
recenzovaný článek
2020, Jíchová, Jana, Šimon, Martin

Research into the concentration of crime at places is a long-standing research area in environmental criminology. Studies demonstrate the practical potential of geo-localised data for criminological and security research. Knowledge about crime concentration at places makes it possible to focus repressive and preventive activities in localities where the most effective results can be achieved.

Téma:
důvěra/sociální koheze, kriminalita, město a vesnice, regiony, veřejná politika
Typ publikace:
impaktovaný článek
2020, Večerník, Jiří, Mysíková, Martina

In 2015 and 2016, we published a study entitled “POVERTY IN THE CZECH REPUBLIC. A Critical Look at EU Indicators”, first in Czech (2015) and later in English (2016). The study aimed to provide a critical look at the design of poverty indicators, considering the frequency of their use and their political significance.

Téma:
ekonomie, životní úroveň
Typ publikace:
jiná publikace
2020, Beláňová, Andrea

The article focuses on the changing strategies of anti-abortion activists in the Czech Republic and Slovakia. Firstly, it explores the interlinkage with the global conservative network and describes the shared strategies. Secondly, it focuses on the role of religion and church in the Czech Republic and Slovakia with an emphasis on abortion attitudes in both countries.

Téma:
gender, náboženství a religiozita, občanská společnost
Typ publikace:
recenzovaný článek
2020, Pospíšilová, Marie, Nancy Jurik, Alena Křížková, and Gray Cavender

Research on women’s entrepreneurship often fails to uncover the gendered way in which women’s roles and responsibilities are portrayed and it neglects the connections between ideas about what roles women play in business and in the family and the social context in which these ideas are embedded.

Téma:
gender, práce, rodina
Oddělení:
Typ publikace:
impaktovaný článek
2019, Gibas, Petr, Nyklová, Blanka

This article details our attempts at making sense of an ostalgic heterotopic space. We relay here our analysis of staying in and exploring a disused air raid shelter built during WWII, converted into a fallout shelter at the beginning of the Cold War and recently repurposed in an anti-communist museum/tourist hotel/ostalgic canteen called 10Z Bunker.

Téma:
město a vesnice, transformace
Typ publikace:
impaktovaný článek
2020, Fialová, Kamila, Beláňová, Andrea

This paper examines the links between religion and job satisfaction. Its concern is to compare Eastern and Western Europe. We use the 2015 International Social Survey Programme (ISSP) data covering both non-religious individuals and individuals affiliated to a religious denomination.

Téma:
ekonomie, EU, náboženství a religiozita, práce
Typ publikace:
impaktovaný článek
2020, Daniel Čermák, Věra Patočková

This ar-ticle focuses on the issue of climate change scepticism among the inhabitants of the Czech Republic and pursues two objectives: to compare climatechangescepticism of Czechciti-zens with citizens of other European countries and to examine the relationship between indi-vidual characteristics of Czech citizens and their opinion on climate change. For this pur-pose, the concepts of epistemic scepticism and response scepticism areemployed.

Téma:
hodnotové orientace, klimatická změna
Typ publikace:
impaktovaný článek
2020, Bernard, Josef a kol.

Výzkumná studie se věnuje problematice občanské vybavenosti malých obcí. Hledá odpovědi na následující otázky: (1) Které aspekty občanské vybavenosti jsou v malých obcích v Česku nejrozšířenější a kterými typy služeb nebo infrastruktur jsou obce naopak vybaveny méně?

Téma:
město a vesnice, regiony
Typ publikace:
jiná publikace
2019 (vyšlo 2020), Nešpor, Zdeněk R.

The study shows Lutheran Protestantism as an important specificity of the former
Teschen/Cieszyn/Těšín region in Czechoslovakia / Czech Republic and Poland, among which this
territory was divided after the First World War. It examines the mutual relations
between the Teschen Protestants and their fellow believers in both (or after the independence
of Slovakia all three) countries during the 20th and early 21st centuries, and

Téma:
náboženství a religiozita
Typ publikace:
recenzovaný článek
2020, Vašát, Petr

Petr Vašát (PV): Maria, first of all, thank you for meeting with me. For our interview, I have prepared questions spanning from informal urbanism to building techniques to politics. Some of these questions are more related to research, while some are more about urban development. However, let’s start with your beginnings. I have discovered that you started to study informal urbanism in Montevideo in the 90s, 1997 to be exact, which is a pretty long time ago. So, how did it all begin?

Téma:
bydlení, ekonomie, globalizace, město a vesnice, migrace a mobilita, regiony, sociální nerovnosti
Typ publikace:
jiná publikace
2020, Dudová Radka, Hana Hašková, Jana Klímová Chaloupková

This article explores the relationships between partnership trajectories and having an only child. Few studies have focused on one-child families, even though in many countries having just one child is the main factor driving sub-replacement fertility levels. Little is known especially about how non-progression to a second child relates to partnership trajectories. This article contributes to filling these gaps by using a mixed-methods life-course research.

Téma:
rodičovství
Typ publikace:
impaktovaný článek
2020, Dudová, Radka, Hana Hašková, Jana Klímová Chaloupková

This article explores the relationships between partnership trajectories and having an only child. Few studies have focused on one-child families, even though in many countries having just one child is the main factor driving sub-replacement fertility levels. Little is known especially about how non-progression to a second child relates to partnership trajectories. This article contributes to filling these gaps by using a mixed-methods life-course research.

Téma:
gender, rodičovství
Oddělení:
Typ publikace:
impaktovaný článek
2020, Pivarč, Jakub

Kniha se věnuje tematice inkluze ve vzdělávání. Představuje informovanou a nepředpojatou sondu do procesu, který v odborné i laické veřejnosti začal silněji rezonovat s účinností novely školského zákona (zákon č. 82/2015 Sb.). Tzv. inkluze se ani u nás nezrodila ex nihilo v r. 2015 nebo 2016 a nekončí několika legislativními, organizačními, metodickými a finančními opatřeními. Jádrem dalších kroků na cestě k inkluzi je její akceptace.

Téma:
hodnotové orientace, vzdělání
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2020, Fialová, Kamila

This chapter explores part-time employment in Central and Eastern European countries (CEE) as compared to Western Europe. The aim is to examine the relationship between part-time work and labour utilisation in CEE, and to evaluate whether a potential expansion of part-time employment may facilitate growth in labour utilisation. The analyses on panel data identify the main determinants of part-time employment and the key factors that limit it in CEE.

Téma:
ekonomie, práce
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2020, Linek, Lukáš, Ivan Petrúšek

Kniha analyzuje postoje českých občanů k sociálnímu státu v delší časové perspektivě (1996‒2006‒2016). Díky tomu mohou autoři systematicky prozkoumat důležité teoretické otázky, které v této knize strukturují do pěti hlavních výzkumných témat: 1. vývoj postojů k sociálnímu státu; 2. vývoj vztahu mezi socio-ekonomickým statusem a postoji k sociálnímu státu; 3. generační podmíněnost postojů k sociálnímu státu; 4. vývoj vztahu mezi postoji k sociálnímu státu a volebním chováním; 5.

Téma:
politika (a postoje k politice), sociální politika
Oddělení:
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2020, Vašát, Petr

The article explores how homeless people make places in the public space, while revealing some of the overlooked effects these places may have on the wider city. The article relies on extensive ethnographic research and media coverage analysis of a place called Eskalátory (the Escalators) in Pilsen, a second-order city in Czechia. Eskalátory is part of an underpass with a four-lane road, a tramway, and four outdoor escalators, altogether, forming a specific urban assemblage.

Téma:
bydlení, ekonomie, globalizace, město a vesnice, sociální nerovnosti
Typ publikace:
impaktovaný článek
2020, Jurik, N., G. Cavender, A. Křížková, M. Pospíšilová

We interviewed separately partners in twelve CR copreneurial couples to understand their possibly divergent perspectives on motives for copreneurship. Blenkinsopp and Owens argue that family businesses are a uniquely hybrid organizations that blend economic and caring concerns. Our analysis is guided by a structured-agency approach that focuses on how societal norms, the economy, and government policies influence entrepreneurial decisions.

Téma:
gender
Oddělení:
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii

Stránky