Nalezeno 3837 publikací

Souhrnná výzkumná zpráva obsahuje popis projektu, jeho metodologii a analýzu výsledků výzkumu přímé a nepřímé zkušenosti s korupcí v různých sektorech České republiky. Zaměřuje se na sektory školství a vědy, zdravotnictví, sportu, veřejných zakázek, exekucí a stavebního a územního řízení, v každém sektoru popisuje stav a formy korupce a nabízí doporučení pro zlepšení situace s korupcí.

Téma: kriminalita, mezilidské vztahy

Typ publikace: jiná publikaceOddělení: Hodnotové orientace ve společnosti

Macro-paintings have become a popular tool used by various actors to uplift marginalized communities in cities of the global South by transforming their physical environments. These actors operate under the assumption that improving the material conditions of these communities will lead to their overall transformation. As a result, communities serve as a focal point in this process, upon which macro-paintings are intended to have a significant impact.

Téma: bydlení, globalizace, identita, město a vesnice, sociální nerovnosti, sociologická teorie, veřejná správa

Typ publikace: recenzovaný článekOddělení: Lokální a regionální studia

Introduction: The Covid-19 pandemic affected food systems in many countries and emphasized a lot of already existing social, economic and environmental agri-food problems. Alternative food networks (AFNs), praised for their ability to improve the food systems, were under stress, however, at the same time, the changed conditions may have opened new possibilities.

Téma: město a vesnice, spotřeba, zdraví

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Lokální a regionální studia

Finanční hospodaření domácností je komplexní proces, ve kterém hrají roli různorodé faktory ovlivňující finanční zdraví domácnosti. Těmito faktory jsou v první řadě výše příjmu a výdajů domácností včetně způsobu zajištění bydlení, velikost a struktura domácností, vzdělání či finanční gramotnost.

Téma: ekonomie, mzdy a příjmy

Typ publikace: jiná publikaceOddělení: Ekonomická a náboženská studia

The report is focused on barriers, opportunities and good practices for gender-sensitive innovations and entrepreneurship. It is based on the analysis of 36 interviews with experts from the health, green and digital fields and the target groups defined in the quadruple helix of academia, citizens, industry, and government. The interviews were collected by 12 GILL partners in the 10 consortium countries in 2023.

Téma: gender

Typ publikace: jiná publikaceOddělení: Gender & sociologie

Kniha popisuje vývoj systematického výzkumu společnosti na území dnešního Česka a Slovenska, s přesahem do dalších zemí středu Evropy. Autoři jednotlivých kapitol představují významné etapy tohoto výzkumu s důrazem na dění v rámci sociologie, ovšem s vědomím, že sociální výzkum se často rozvíjel na hranicích tohoto oboru či zcela mimo něj. Popisují, jak byly prováděny významné výzkumy či jakým způsobem fungovaly výzkumné instituce.

Téma: sociologická data

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Český sociálněvědní datový archiv

Despite a long and rich history of fear of crime research, studies which focus on the importance of local specifics are rather limited. This study fills this gap by analyzing fear of crime—measured as concerns about crime and feeling of safety—among residents of disadvantaged neighborhoods.

Téma: kriminalita

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Hodnotové orientace ve společnosti

The topic of safeguarding against sickness grew in importance during the COVID-19 pandemic. People’s health was more at risk, yet not all had the same capacity and options to deal with it. Therefore, this article focuses on the under-researched topic of choice of strategies and individual practices for safeguarding against one’s sickness among micro-entrepreneurs (with 1–10 employees) before and during the pandemic, namely on the example of Czechia.

Téma: gender, sociální politika, zdraví

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Gender & sociologie

Kteří podnikající jsou ve svém podnikání nejvíce znevýhodněni a v jakých oblastech? Co je největším úskalím při hledání informací o vlastním podnikání? Existuje vůbec nějaká regulace platformové ekonomiky na českém trhu práce? Může práce v coworkingovém centru zmírnit aspekty prekarity v podnikání? Jak se podnikající zabezpečují pro případ vlastní nemoci?

Téma: gender, práce

Typ publikace: jiná publikaceOddělení: Gender & sociologie

Monitorovací zpráva o postavení žen v české vědě přináší aktuální statistické ukazatele o postavení žen v českém výzkumném prostředí. Publikace si klade za cíl informovat o zastoupení žen a mužů napříč vědními obory, akademickými sektory a sektory ekonomiky, včetně pozice České republiky v mezinárodním srovnání. Kromě toho se zpráva rovněž věnuje příjmům a genderovým rozdílům v nich.

Téma: gender, sociologie vědy

Typ publikace: jiná publikaceOddělení: Národní kontaktní centrum - gender a věda

The Covid-19 pandemic revealed a dramatic need for modes of solidarity and responsibility that take into account welfare of others and simultaneously stem from the recognition of global co-dependency and shared vulnerabilities.

Téma: zdraví

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Národní kontaktní centrum - gender a věda

V západní Evropě sice volební volatilita za posledních třicet až čtyřicet let významně narostla, skutečnou explozi voličské nestability ovšem spojujeme se zeměmi bývalého komunistického bloku ve východní Evropě. Tato publikace se proto zaměřuje na výzkum volební volatility v 11 postkomunistických státech střední a východní Evropy od roku 1990 do roku 2020. Volební volatilitu studie chápe jako změnu voličské preference ve volbách jdoucích po sobě.

Téma: občanská společnost, volby (a volební výzkumy)

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Sociologie politiky

Stránky