Nalezeno 3769 publikací

This article explores the operation of homeless encampments as a part of governance by highlighting the role of affective atmospheres. The COVID-19 pandemic and the imposition of lockdowns have seen the introduction of unprecedented measures into homelessness governance in Czech cities. Some have set up temporary homeless encampments as a response to the declaration of the state of emergency.

Téma: bydlení, město a vesnice, sociální nerovnosti, sociologická teorie, veřejná správa

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Lokální a regionální studia

This study focuses on home-leaving pathways that have unfolded over a 5-year period after leaving home. It explores the association between socioeconomic background (parental education) and the long-term, solo-living, home-leaving pathways of young men and women across 29 European countries.

Téma: rodina

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Hodnotové orientace ve společnosti

Income redistribution and changes in redistributive policies are highly contested issues that often have a bearing on societal debate and electoral competition. Using European Social Survey data, we trace trends in public attitudes toward income redistribution in 18 European countries from 2002 to 2019, a time period which included the Great Recession, the 2015 migrant crisis, and an increase in income inequality.

Téma: ekonomie, občanská společnost, politika (a postoje k politice)

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Sociologie politiky, Sociální stratifikace

Although previous research has shown that deliberative discussions have consequences for intergroup attitudes, very little is known about this impact during the formative adolescent years. In addition, the mechanism explaining the mechanism through which discussions affect intergroup attitudes is not clear.

Téma: občanská společnost

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Sociální stratifikace

Although political radicalism is one of the major societal threats, we have limited understanding of how it is formed. While there are reasons to expect that harassment experienced in adolescence increase the propensity for radicalism, this relationship has not yet been investigated. This five-wave study of Swedish adolescents (N = 892) examined the role of peer harassment in radical political behavior.

Téma: občanská společnost

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Sociální stratifikace

Public support for government institutions tends to increase in the face of threats such as armed conflict, terrorism, or natural disasters. This phenomenon, known as the 'rally-'round-the-flag' effect, has also been observed as a response to the Covid-19 pandemic in many countries. Citizens' trust in the government's good intentions and ability to handle a crisis is very important, as it gives government the legitimacy to take strong measures.

Téma: občanská společnost, politika (a postoje k politice)

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Český sociálněvědní datový archiv, Sociální stratifikace

Anti-immigrant attitudes are associated with many social problems and reduction of negative attitudes toward immigrants is one of many actions which can assist in preventing these problems, promote better relations within society, and subsequently, create a better quality of life. School is one of the environments that provide opportunity to reduce anti-immigrant attitudes by implementing curriculums that require teachers to encourage discussions on the issue of immigrants and immigration.

Téma: občanská společnost

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Sociální stratifikace

Cílem této studie je identifikovat hlavní faktory, které mohou působit na odolnost českých domácností vůči finančním šokům skrze vliv na vytváření úspor – krátkodobé finanční rezervy.

Téma: ekonomie, mzdy a příjmy, životní úroveň

Typ publikace: jiná publikaceOddělení: Ekonomická sociologie

The paper repositions homelessness in existing cities by highlighting the importance of transformative economic agency. Relying on a combination of long-term ethnographic research in the city of Pilsen, a traditional industrial second-order city in Czechia, and political–economic analysis, this paper introduces the concept of the quasi-household economy (QHE). This economy connects the informal and formal spheres and involves not only “homeless” people but also some classes of housed people.

Téma: bydlení, dluhy, ekonomie, globalizace, kultura, město a vesnice, mezilidské vztahy, mzdy a příjmy, sociální nerovnosti, sociologická teorie

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Lokální a regionální studia

Rural governance increasingly involves a broad range of political agents – but whom do rural dwellers consider responsible for creating and maintaining local opportunity structures? Focusing on the issue of places to socialise, our paper investigates resident-municipality relations in peripheralised rural regions of Czechia and eastern Germany. We draw from problem-centred resident interviews using an actor-centred, multimodal concept of responsibility.

Téma: důvěra/sociální koheze, město a vesnice, péče, politika (a postoje k politice), veřejná politika

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Lokální a regionální studia

Církev československá (husitská) byla po většinu 20. století druhou nejpočetnější českou církví, v současnosti zaujímá čtvrtou pozici na žebříčku početnosti a rozhodně patří mezi nejvýznamnější náboženské organizace. Současně je v mnoha ohledech světovým unikátem. Její vznik před sto lety byl v rámci jediného národního společenství největším církevním rozkolem od časů reformace, církev prošla a stále prochází složitým a myšlenkově podnětným hledáním teologické a spirituální identity.

Téma: náboženství a religiozita

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Ekonomická sociologie

Green Deal, iniciativa Evropské komise zaměřená na ochranu klimatu a snížení emisí skleníkových plynů, vyvolal v české veřejné debatě kontroverze. Analýza mediálního diskurzu o Green Dealu z hlediska energetiky ukazuje, že Zelená dohoda je vnímána převážně negativně. V médiích byla označována odsuzujícími výroky a negativními charakteristikami zejména předními českými politiky. Vstřícnější pohled na ni mají české firmy, obce a odborníci.

Téma: energetika, klimatická změna, média, politika (a postoje k politice), životní prostředí

Typ publikace: jiná publikaceOddělení: Lokální a regionální studia

Based on data from the European Social Survey (2018), this paper examines ideas about the ideal age to become a parent in 28 European countries. Using multi-level models, it assesses the impact of real timing of childbirth and childlessness acceptance at the country level while controlling for individual characteristics. The findings show that the variability of ideas about ideal age at the country level is relatively limited and correlates significantly with the real timing of childbearing.

Téma: gender, rodičovství

Typ publikace: recenzovaný článekOddělení: Hodnotové orientace ve společnosti

This study focused on science communication on the websites of Czech research institutions. Particularly, we inquired to what extent Czech science is shared with the public on the Internet and what differences can be found between the websites of social and natural science institutions. Textual analysis revealed that on the scientific websites, terms like “science” and “popularization” occurred together with references to scientific institutions, study, and research.

Téma: internet, média, metodologie výzkumu, sociologická data

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Sociální stratifikace

Cílem tohoto textu je popsat a porovnat rezidenční segregaci cizinců v Praze a Středočeském kraji v letech 2012–2018. Prostorové rozmístění cizinců měříme pomocí nové metody individualizovaných multi-měřítkových sousedství. Tato metoda umožňuje porovnat rozložení menšinové a většinové populace na různých měřítkových úrovních a nezávisí na administrativně-správním členění území.

Téma: bydlení, město a vesnice, metodologie výzkumu, migrace a mobilita, veřejná správa

Typ publikace: kapitola v knize / monografiiOddělení: Lokální a regionální studia

Příspěvek se zaměřuje na stěhování a rezidenční mobilitu cizinců v Praze a Středočeském kraji, kde se soustředí značná část cizinecké populace Česka. Na základě kombinace dvou zdrojů dat ukazuje, že vzhledem ke specifickým prostorovým vzorcům pobytu a pohybu mají cizinci nezanedbatelnou roli v procesu utváření sociálně-prostorové struktury regionu.

Téma: bydlení, město a vesnice, metodologie výzkumu, migrace a mobilita, veřejná správa

Typ publikace: kapitola v knize / monografiiOddělení: Lokální a regionální studia

This editorial seeks to define fragile pronatalism by highlighting why pronatalism in the examined Central and Eastern European post‐socialist countries should be considered fragile. Moreover, it aims to map desirable future changes in fertility policies in the region. Following a brief presentation of the articles contained in this thematic issue, our concluding thoughts complete this editorial.

Téma: rodičovství, rodina

Typ publikace: jiná publikaceOddělení: Gender & sociologie

Stránky