Seznam publikací

Hledat publikace podle kritérií

Anebo publikace prohledejte fulltextově

Nalezeno 3213 publikací (zobrazeny záznamy 1 - 20)
2018, Klímová Chaloupková, Jana

The results of research on domestic labour consistently show that women are responsible for more housework tasks than men. At the same time, there is growing public awareness of gender role equality. However, there is little evidence on whether there has been any change in the perception of fairness in the division of housework and whether this view differs in different families.

Téma:
gender, rodina
Typ publikace:
impaktovaný článek
2018, Šimon, Martin, Vašát, Petr, Poláková, Markéta, Gibas, Petr, Daňková, Hana

The aim of this article is to investigate the factors that influence the size of activity spaces of homeless men and women in cities. Vulnerable population groups such as the homeless face the risk of mobility challenges that can exacerbate their social exclusion even more through mobility-driven spatial exclusion. The extent of an individual’'s activity space is a key precondition for the daily coping strategies and life opportunities of homeless people.

Téma:
město a vesnice, metodologie výzkumu, migrace a mobilita, sociální nerovnosti, sociální politika
Typ publikace:
impaktovaný článek
2018, Šimon, Martin, Jíchová, Jana

Cílem příspěvku je představit nový analytický přístup měřící společenskou škodlivost kriminality v místech, který má praktickou aplikaci v prevenci kriminality a policejní praxi. Rostoucí využití geolokalizovaných dat o kriminalitě a platnost zákona o koncentraci kriminality v místech nám umožňuje exaktně změřit míru společenské závažnosti kriminality v jednotlivých ulicích města. K tomu využijeme data o trestné a přestupkové činnosti ze středně velkého českého města za období tří let.

Téma:
kriminalita, metodologie výzkumu, sociologie práva, veřejná správa
Typ publikace:
kapitola v konferenčním sborníku
2018, Křížková, A., Marková Volejníčková, R., Vohlídalová, M.

Rozdíl v průměrných mzdách žen a mužů v České republice je jedním z nejvyšších v Evropské unii a dlouhodobě se pohybuje kolem 22 %. Tato publikace ukazuje, jak je problém nerovností v odměňování žen a mužů vnímán českou veřejností, stejně jako jednotlivými expertními skupinami, které se tomuto problému věnují a mají jeho řešení ve své gesci. Neopomíjí ani rovinu osobních zkušeností lidí v konkrétních prostředích pracovního trhu.

Téma:
gender, mzdy a příjmy, sociální nerovnosti, veřejná politika, vzdělání
Oddělení:
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2018, Šimon, Martin, Jíchová, Jana

Cílem příspěvku je představit návrh na zveřejnění dat o kriminalitě na úrovni ulic v podmínkách českých měst. Příspěvek nejprve informuje čtenáře o aktuálních výzkumech ve světě, které se věnují analýzám kriminality na úrovni ulic. Ze zahraničních výzkumů víme, že pokud analyzujeme kriminalitu na mikro-úrovni uličních segmentů, tak je polovina trestné činnosti koncentrována na pouhých pěti procentech segmentů.

Téma:
bydlení, kriminalita, metodologie výzkumu, veřejná správa
Typ publikace:
kapitola v konferenčním sborníku
2018, Guasti, P., Mansfeldová, Z. (eds.)

Democracy, defined as liberal pluralism, is under stress worldwide. Pluralistic democratic institutions: a free press, civil society and the rule of law all seem to be under attack. Democracies are being hollowed out from within while preserving the fundamental facade of elections.

Téma:
elity, EU, identita, občanská společnost, politika (a postoje k politice), volby (a volební výzkumy)
Oddělení:
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2018, Nešpor, Zdeněk R.
Téma:
náboženství a religiozita
Typ publikace:
recenzovaný článek
2018, Vašát, Petr

Přibližně od osmdesátých let dochází ve světové ekonomice k řadě změn, kte­ré se zcela zásadním způsobem odrážejí ve městech. Americký geograf Neil Smith v tomto duchu mluví o tzv. nové urbánní strategii. Novým způsobem jsou v rámci jednotlivých měst formulovány vztahy mezi kapitálem a státem, sociální repro­dukcí a sociální kontrolou. Jedním z projevů této proměny je i etablování tzv. punitivního urbanismu, tj. sady různorodých rep­resivních nástrojů (např.

Téma:
ekonomie, globalizace, město a vesnice, sociální nerovnosti
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2018, Hašková, Hana, Zdeněk Sloboda
Téma:
gender, rodičovství, sexualita
Oddělení:
Typ publikace:
recenzovaný článek
2018, Křížková, Alena, Hana Hašková, Kristýna Pospíšilová
Téma:
gender, práce, zdraví
Oddělení:
Typ publikace:
recenzovaný článek
2018, Křížková, Alena, Hana Hašková
Téma:
gender, sociální nerovnosti
Oddělení:
Typ publikace:
jiná publikace
2018, Marta Vohlídalová, Hana Maříková

Attitudes towards women in politics and gender culture in general have implications for the status of women in politics and their descriptive representation. In the paper we ask what attitudes people have in the Czech Republic towards women in politics and their descriptive representation, how these attitudes have changed across time, and what factors are associated with these changes. We draw mainly on a survey carried out in 2014, and we compare its data with survey data collected in 2006.

Téma:
gender, politika (a postoje k politice)
Oddělení:
Typ publikace:
recenzovaný článek
2018, Hašková, Hana, Alena Křížková, Kristýna Pospíšilová
Téma:
gender, práce, rodičovství
Oddělení:
Typ publikace:
impaktovaný článek
2018, Pospíšilová, Marie
Téma:
gender, město a vesnice
Oddělení:
Typ publikace:
jiná publikace
2018, Pospíšilová, Marie
Téma:
gender, historická sociologie, rodina, sociologická data
Typ publikace:
jiná publikace
2018, Václavík, David - Hamplová, Dana - Nešpor, Zdeněk R.
Téma:
náboženství a religiozita
Typ publikace:
recenzovaný článek
2018, Kocman, D., Stöckelová, T., Pearse, R. and Martin, G.

Over two decades, the checklist has risen to prominence in healthcare improvement. This paper contributes to the debate between its proponents and critics, making the case for an STS-informed understanding of the checklist that demonstrates the limitations of both the ‘checklist-as-panacea’ and ‘checklist-as-socially-determined’ positions.

Téma:
péče, sociologická teorie, technologie/technika, zdraví
Typ publikace:
impaktovaný článek
2018, T. J. Stephens, C. J. Peden, R. M. Pearse, S. E. Shaw, T. E. F. Abbott, E. Jones, D. Kocman, G. Martin

Abstract

Background: Improving the quality and safety of perioperative care is a global priority. The Enhanced Peri-Operative Care for High-risk patients (EPOCH) trial was a stepped-wedge cluster randomised trial of a quality improvement (QI) programme to improve 90-day survival for patients undergoing emergency abdominal surgery in 93 hospitals in the UK National Health Service.

Téma:
péče, zdraví
Typ publikace:
impaktovaný článek
2018, Vašát, Petr, Petr Gibas
Téma:
bydlení, město a vesnice, metodologie výzkumu, migrace a mobilita, sociální nerovnosti
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii

Stránky