Published: 30. 6. 2014
Media

Novinky.cz o věkové diskriminaci v České republice a o naší knize Hodnoty, postoje, chování.

Článek novinky.cz používá údaje z naší publikace Hodnoty, postoje, chování, kterou na základě dat z šetření European Social Survey zpracovaly naše socioložky pod vedením Kláry Vlachové. Odkaz na článek naleznete zde.

Share this page