Vítání knihy Rodina a zdraví – jejich vzájemné souvislostiVítání knihy Rodina a zdraví – jejich vzájemné souvislosti

Sociologické nakladatelství SLON v koedici se Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i., vydaly v ediční řadě Studie knihu, jejíž autorky si kladou za cíl zmapovat vztah mezi rodinnou situací jedince, jeho celkovým zdravím a psychickou pohodou v soudobé české společnosti. Vycházejí přitom z řady výzkumů různých aspektů zdraví, výskytu chronických onemocnění či depresivních nálad a jejich symptomů.

Autorský tým tvoří socioložky Dana Hamplová, Jana Klímová Chaloupková, demografka a ekonomka Olga Krutinová a psycholožka Kristina Březinová.

Vítání knihy proběhlo v pondělí 30. března v Akademickém konferenčním centru. Představení knihy doplnila také krátká diskuze s hlavní autorkou.

Více o knize: http://soc.cas.cz/publikace/rodina-zdravi-jejich-vzajemne-souvislosti