Published: 19. 8. 2015
Press releases

Na konci srpna, 25.–28. 8. 2015, se bude v Praze konat významná, již 12. mezinárodní sociologická konference Evropské sociologické asociace. Zúčastní se jí rekordní počet 3500 vědců a vědkyň, především z Evropy, ale i z mnoha mimoevropských zemí. Konferenci pořádá Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., ve spolupráci s Evropskou sociologickou asociací (ESA). Hlavními hosty a řečníky jsou čtyři významné osobnosti současných sociálních věd prof. Zygmunt Bauman, prof. Arlie R. Hochschild, prof. Gurminder K. Bhambra a prof. Christopher T. Whelan. Na celé konferenci zazní více než 2800 odborných příspěvků. Akce proběhne pod záštitou místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace dr. Pavla Bělobrádka a předsedy Akademie věd ČR prof. Jiřího Drahoše.

ESA 2015

Konference pořádaná s názvem „Rozdíly, nerovnosti a sociologická imaginace / Differences, Inequalities and Sociological Imagination“ je jedinečnou příležitostí k setkáním a diskuzím nad tématy a problémy, se kterými se potýkají společnosti ve vyspělých zemích, zvláště pak v Evropě.

Velká část problémů soudobých společností je důsledkem exponenciálního nárůstu sociálních nerovností jak na globální úrovni, mezi státy, tak na úrovních národních, regionálních i lokálních, tedy mezi lidmi v rámci jednoho státu, regionu či města,“ říká ředitel Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., dr. Tomáš Kostelecký. Jde o proces, který je pozorován dlouhodobě a jenž byl celosvětovou hospodářskou krizí významně prohlouben. Rostoucí nerovnosti ve svých důsledcích ohrožují samotnou existenci demokracie a zároveň významně narušují vztahy mezi státy.

Růst nerovností a problémy s ním spojené vyzývají k tvorbě odborných sociálněvědních analýz, které by sloužily lepšímu nastavení veřejných politik. Sociologové nabízejí dalším aktérům, například obcím, ale i jednotlivcům, znalosti a poznatky, které mohou pomoci zastavit příliv fatalismu a apatie k problémům dnešní společnosti a hledat cesty k dalšímu úspěšnému rozvoji dnešních společností.

Program konference naleznete zde: www.esa12thconference.eu/programme

Konference je přístupná pouze registrovaným účastníkům.

Web konference: www.esa12thconference.eu / Facebook: facebook.com/ESA2015Prague / Twitter: twitter.com/ESA2015Prague

Share this page