Published: 29. 8. 2019
Media

V magazínu Salon deníku Právo vyšel rozhovor se sociální antropoložkou Lucií Trlifajovou zaměřený zejména na téma způsobu vědecké práce a chudoby.

Foto: Lucie Levá, SALON, novinky.cz

Podle Lucie Trlifajové, která kromě Sociologického ústavu AV ČR působí také v Centru společenských otázek - SPOT, se dnes sociální vědy vrací k většímu veřejnému zapojení a existuje také snaha promítnout toto zapojení do způsobu hodnocení vědecké práce. „Nutnost psát a vyjadřovat se pro širší neakademické publikum je pro mě klíčová, abych neustrnula v jednom teoretickém rámci, v prostředí, kde je často podobné předporozumění problémům. Člověk pak ztrácí nutnost a schopnost zpětně konfrontovat své poznatky nejen s realitou, ale i s konkrétními lidmi, kteří mají na různých úrovních své zájmy. A spolu s tím mizí i umění těmto lidem porozumět,“ vysvětluje Trlifajová své působení za hranicemi akademické sféry.

Jedním z témat, kterým se dlouhodobě věnuje, je například fenomén chudoby. Je třeba pozoruhodné, jak se mění formy chudoby a spolu s jejím geografickým rozložením. „Dnes už to není nutně tak, že máme ,chudé Sudety‘ a ,bohatou Prahu‘. V Praze, Plzni nebo Pardubicích najdeme pracující, kteří ze mzdy nepokryjí ani náklady na bydlení. Pak máte Mladou Boleslav, kde jsou výborné platy ve Škodovce, což ovlivňuje cenu bydlení, jenže lidé zaměstnaní u subdodavatelů berou naopak málo, a město je tak pro ně nedostupné. Nemáme pro to dost dat, ale z toho, co pozorujeme, vyvstává otázka, do jaké míry je třeba spíš než o chudých oblastech mluvit o tom, jak se mění ekonomická struktura napříč republikou a polarizují se skupiny a třídy mezi sebou,“ popisuje Trlifajová. Podle ní je třeba mluvit nejen o lidech, kteří jsou na tom nejhůř, ale také o těch, kteří se i přes solidní zaměstnání pohybují v oblasti ekonomické nejistoty. „To umožňuje vysvětlovat různé podoby nespokojenosti ve společnosti,“ upozorňuje.

Dále se Trlifajová věnuje v rozhovoru například tématu sociální pomoci, rasismu, potřebě dalšího výzkumu či konceptu důstojné mzdy.

Celý rozhovor je k dispozici online:
www.novinky.cz/kultura/salon/clanek/chudoba-ma-ruzne-formy-rika-socialni-antropolozka-lucie-trlifajova-40294598

Share this page