Published: 24. 9. 2019
New publications

První číslo 20. ročníku transdisciplinárního časopisu genderových studií a feministické teorie "Gender a výzkum / Gender and Research" má podtitul "Vyjednávání hranic: Transnacionální migrace a gender / Contested Borders: Transnational Migration and Gender".

Články obsažené v tomto čísle ilustrují různé analytické pohledy, jak přistupovat ke konceptu hranic v jejich materiálním, ekonomickém, politickém a symbolickém smyslu a jak obohatit analýzu reflektováním genderových struktur a ohrožení v širším kontextu hraničních prostor vycházejících z koloniální a postkoloniální minulosti a proměňovaných globálním kapitalismem. Hranice představují nejen geografickou dělicí čáru oddělující „nás“ a „druhé“, ale také symbolické a kulturní dělicí linie posilující hegemonickou interpretaci přijatelných/nepřijatelných praktik nebo identit.

Z obsahu:

  • La Barbera, MariaCaterina: Rituální úpravy ženských pohlavních orgánů v diaspoře: k účinné ochraně dívek
  • Tyszler, Elsa: The Performative Effects of the European War on Migrants. Masculinities and Femininities at the Moroccan-Spanish Border
  • Ezzeddine, Petra: Sentimentální peníze aneb Jaká je cena transnacionálního mateřství
  • De Genova, Nicholas: Detention, Deportation, and Waiting: Toward a Theory of Migrant Detainability

 

Časopis vydává Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., do roku 2016 vycházel pod názvem Gender, rovné příležitosti, výzkum. Časopis je zařazen v databázi SCOPUS, ERIH PLUS, CEJSH a v dalších databázích. Prodej a objednávky zajišťuje Tiskové a ediční oddělení Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, tel.: 210 310 217, e-mail: prodej@soc.cas.cz. Předplatné V ČR zajišťuje firma SEND. Vychází dvakrát ročně. Cena jednotlivého čísla je 80 Kč vč. DPH.

Časopis je dostupný v režimu open access online: www.genderonline.cz

Share this page