Published: 9. 9. 2021
Other

Ještě necelý měsíc bude probíhat sběr dat 10. vlny mezinárodního projektu European Social Survey (ESS). Tazatelé společnosti ppm factum research, která pro Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. průzkum realizuje, oslovili již přes 3 000 českých domácností. Uvádí to web ess.soc.cas.cz.

European Social Survey

V současné době mají výzkumníci a výzkumnice k dispozici data od více než 2 300 respondentů, proto se rozhodli poděkovat všem, kteří se výzkumu zúčastnili a zodpověděli jejich otázky. ESS 10 se věnuje mj. aktuálním tématům, jako jsou názory na dění v české společnosti, na demokracii u nás i obecně a na to, jak vláda během pandemie COVID-19 chránila zdraví lidí a ekonomiku. Badatele a badatelky také zajímalo, jak lidé využívají digitální technologie v práci a pro komunikaci s příbuznými a přáteli. Výzkum probíhá metodou osobního rozhovoru.

Vybraný vzorek respondentů bude navíc osloven s nabídkou účasti v navazující České studii veřejného mínění, která bude probíhat formou krátkých online dotazníků.

Osloví-li Vás naši tazatelé s nabídkou účasti ve výzkumu a v navazující studii. Všechny odpovědi budou před statistickým zpracováním důsledně anonymizovány. Máte-li další dotazy k výzkumu, kontaktujte prosím Sociologický ústav AV ČR (e-mailem na: klara.plecita@soc.cas.cz) nebo agenturu ppm factum research (na telefonním čísle:+420 731 403 626 či e-mailem na: hundl@ppmfactum.cz).

Share this page