Published: 17. 1. 2008
New publications

Petra Rakušanová

Studie Povaha občanské společnosti v České republice v kontextu střední Evropy PhDr. Petry Rakušanové, Ph.D., je první z nové ediční řady publikací, kterou připravuje Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., pod názvem Sociologické disertace. V této edici budou vydávány disertační práce pracovníků ústavu.

Občanská společnost je konceptem, tématem, entitou i sociální realitou, se kterou se snad každý z nás setkal v médiích, odborných diskusích a řada z nás také v praktickém každodenním životě. Přesto, nebo možná právě proto, je občanská společnost termín, který je jakousi černou skříňkou, jež se liší podle toho, kdo ji nese. A nejde jen o její obsah, ale také o její použití, které se liší na základě zájmů či hodnotových orientací aktérů. Cílem této práce nebylo teoreticky koncipovat občanskou společnost, ale na základě rozsáhlého empirického výzkumu kombinujícího kvantitativní a kvalitativní metodologii a ve funkčním propojení s existující teorií komplexně popsat českou organizovanou občanskou společnost v kontextu střední Evropy. Naším cílem bylo také představit možnou metodologii pro zkoumání organizované občanské společnosti. Výzvou pro další práci je především aplikace této metodologie na individuální neziskové organizace v České republice a v Evropě, která by přispěla k hlubšímu pochopení organizované občanské společnosti a občanské participace.

Rozsah publikace je 140 stran.

Obsah

Předmluva . . . 5

Poděkování . . . 11

Úvod . . . 13

 

1. Metodologický a teoretický rámec práce . . . 16

2. Analýza novoročních projevů Václava Havla a Václava Klause jako představení sporu diskursů občanské společnosti . . . 38

3. Problémy občanské společnosti – normativnosta empirická redukce a návrh jejich řešení . . . .50

4. Charakter organizované občanské společnosti v České republice . . . 65

5. Český neziskový sektor v kontextu střední Evropy . . . 96

 

6. Závěry . . . 105

 

Distribuce:

Tiskové a ediční oddělení Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.

Jilská 1

110 00 Praha 1

tel: 222 221 761

e-mail: prodej@soc.cas.cz

Informace o dalších publikacích vydaných v Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i., viz http://publikace.soc.cas.cz

Share this page

Attached images