Published: 12. 1. 2010
New publications

Data a výzkum - SDA Info je recenzovaný (od r. 2007) odborný časopis zaměřený na empirický sociální výzkum publikující příspěvky z oblasti aplikace rozvinutých metod analýzy sociálních dat, metodologie a přehledové studie o datových zdrojích, infrastruktuře, informačních technologiích a dalším zázemí pro sociální výzkum. Časopis vychází dvakrát ročně, nepravidelně.

Monotematické číslo: Panelový výzkum, editor Doc. PhDr. Tomáš Katrňák, PhD.

Úvodní informace
Obsah a tiráž; Úvod k monotematickému číslu Panelový výzkum (Tomáš Katrňák)

 

RECENZOVANÉ STATI

 

Lazarsfeldův přínos k metodologii panelové analýzy
Hynek Jeřábek

Charakteristika panelového výzkumu a jeho vývoj
Zdeňka Lechnerová

Kohortní analýza jako alternativa panelového výzkumu
Tomáš Katrňák

Vybrané metody analýzy panelových dat
Petr Pakosta, Petr Fučík

Modelování panelových dat s dichotomickou závisle proměnnou: obecné principy a ilustrace v programu STATA
František Kalvas, Martin Kreidl, Jan Váně, Martina Štípková

 

RECENZE A INFORMACE

Thorton A., Axinn W. G., Yu Xie: Marriage and Cohabitation 125 (Jan Osička)
United Nations: How Generations and Gender Shape Demographic Change (Beatrice Chromková Manea)
Ruspini, Elisabetta: Introduction to Longitudinal Research (Zdeňka Lechnerová, Petr Pakosta)
Národní panelové výzkumy ve světě (Zdeňka Lechnerová)

Prodej a objednávky zajišťuje:

Tiskové a ediční oddělení Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.
Jilská 1,110 00 Praha 1
telefon: 222 221 761, 221 183 217-8.
e-mail: monika.kuzelova@soc.cas.cz

Prodejní doba:

Po-Pá 8:30 - 16:30

Share this page