Project duration: 
2008 - 2012

A follow-up grant, the activities the Center develops fall into two basic lines. The first is to support women researchers' participation in European research, promote equal opportunities in science and research and support early career researchers, including the development of practical tools for achieving these objectives and making recommendations for policy-making . The second line is the theoretical exploration of feminist epistemology and science studies from a gender perspective on issues of knowledge production, power and gender. The Centre carried out the following projects: information portal Infomat , Young Talents (this project built on the project Woman of the Month and aimed to present successful young women researchers). The Center also published its own newsletter and online magazine Context: Journal for gender and knowledge. Since 2005, the Centre participated in the European Researchers' Night events.

Principal investigator: 
Topics: 
EU
gender
public policy
Grant agency: 
Government ministry project
Department: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 32, zobrazeno 21 - 30)

Tenglerová, Hana

Publikace se zaměřuje na představení dostupných dat, a to v časových řadách od roku 2001. Data ukazují, že neplatí předpoklad růstu podílu vědkyň v situaci, kdy se trvale zvyšuje podíl žen mezi studujícími vysokých škol a vysokoškolsky vzdělanou populací. Z osob, které mají v ČR kvalifikaci pro výkon výzkumné profese, tvoří 50 % ženy, mezi výzkumníky jich je ale jen 25,1 % (v FTE).

Téma:
gender
Oddělení:
National Contact Centre for Gender & Science
Typ publikace:
Other publication
Cidlinská, Kateřina

Recenze se věnuje knize Becoming an Academic: International Perspective editorek Lynne McAlpine a Gerlese Åkerlind (2010), jež vyšla v nakladatelství Palgrave Macmillan v rámci jeho edice Universities into the 21st Century. Kniha je určena lidem na začátku akademické dráhy i těm, kteří se věnují vedení začínajících vědců – školitelům, mentorům, kariérním poradcům a osobám na rozhodovacích pozicích. Recenze zdůrazňuje informace využitelné v českém kontextu.

Téma:
gender, work, education
Oddělení:
Gender & Sociology
Typ publikace:
Published review
Cidlinská, Kateřina
Téma:
gender, work, sociology of science, education
Oddělení:
Gender & Sociology
Typ publikace:
Other publication
Cidlinská, Kateřina, Červinková, Alice, Ortenová, Alena
Téma:
economics, gender, social inequalities
Oddělení:
Gender & Sociology
Typ publikace:
Other publication
Cidlinská, Kateřina
Téma:
gender, education
Oddělení:
Gender & Sociology
Typ publikace:
Non-peer-reviewed article
Cidlinská, Kateřina
Téma:
gender, work, sociology of science, education
Oddělení:
Gender & Sociology
Typ publikace:
Public event or educational activity
Tenglerová, Hana

Česká republika má vyrovnaný podíl žen a mužů, kteří mají kvalifikaci pro práci ve vědeckých a technických zaměstnáních. Stabilně narůstá zastoupení žen ve všech stupních vysokoškolského studia. V roce 2012 dosáhlo zastoupení žen ve výzkumu nejnižší hodnoty od roku 2001. Mezi výzkumníky jich pracovalo jen 27,4 %.

Téma:
gender
Oddělení:
National Contact Centre for Gender & Science
Typ publikace:
Other publication
Tenglerová, Hana

Počet žen, které pracují ve vědě, je nízký (25 %). ČR v tomto ohledu zaostává jak za průměrem EU, tak ve srovnání s novými členskými státy. Navíc od roku 2001 zůstává podíl vědců vůči vědkyním na stejné úrovni. V české vědě také panuje vysoká míra horizontální a vertikální segregace. Jak na tuto situaci reagují jednotlivci a instituce? Postavení žen ve vědě se pomalu stávají tématem, kterému státní, výzkumné a vědecké instituce začínají věnovat pozornost.

Téma:
gender
Oddělení:
National Contact Centre for Gender & Science
Typ publikace:
Other publication
Vohlídalová, Marta

The paper asks in what ways students in Czech higher education cope with sexual harassment and what strategies they choose to deal with it. It builds on a qualitative study of a higher education institution in Prague.

Téma:
gender, social inequalities
Oddělení:
National Contact Centre for Gender & Science
Typ publikace:
Article with impact factor
Vohlídalová, Marta

Academic mobility is usually perceived and discussed as a positive phenomenon — as a prerequisite for building a competitive and successful economy and quality science. Academic mobility has now become essential to building a successful academic career in many research domains. On the policy level the negative impact of academic mobility on researchers’ lives and especially women’s is usually overlooked and marginalized.

Téma:
gender, sociology of science
Oddělení:
National Contact Centre for Gender & Science
Typ publikace:
Peer-reviewed journal article

Pages