Monograph
Vlachová, Klára (ed.). 2024. Czech Social Attitudes in the European Context. Lanham: Lexington Books. 184 s. ISBN 978-1-66694-880-.

Czech Social Attitudes in the European Context: In the Heart of Europe reflects the political, welfare, and general social attitudes in the Czech Republic, which has 30 years of existence, in European comparison. In nine chapters, the team of contributors address understanding and evaluations of democracy, discriminated group identity, satisfaction with democracy, distributive justice beliefs, support for income redistribution, pay fairness, equity norms, life satisfaction, job satisfaction, subjective well-being, (un)happiness, social isolation, perceived unsafety, family norms related to parenthood, and attitudes towards migration in pre- and post-COVID-19 times. This book captures a mild disappointment from low incomes and income equality, their effects on job satisfaction, happiness, and understanding of democracy in this critical era. Rigorous quantitative analyses of attitudes are based on the up-to-date European Social Survey data. Each chapter is a stand-alone piece. Nevertheless, their findings confirm and complement each other.

The book is available on the publisher's website or Amazon.

Content:

  1. Understanding Democracy in ‘Post-COVID-19’ Europe, Jaroslava Pospíšilová (Jaroslava.Pospisilova@soc.cas.cz) Jak funguje česká demokracie? Ceníme si, že chrání práva menšin, dává médiím svobodu kritizovat vládu a volby jsou svobodné a spravedlivé. Jejími slabinami jsou neschopnost vlád zastupovat názory obyčejných lidí, slabá ochrana před chudobou a příjmovými nerovnostmi a nemožnost dohnat vlády k odpovědnosti za špatně odvedenou práci.
  2. Discriminated Group Identity: What Does It Mean for Satisfaction with Democracy? Klára Plecitá Vlachová (Klara.Plecita@soc.cas.cz) Věk, barva pleti /rasa a další nespecifikované důvody jsou v Česku nejčastěji uváděnými důvody identifikace s diskriminovanou skupinou. Zřídka uváděné jsou náboženství, sexualita a jazyk. Lidé identifikovaní s diskriminovanými skupinami hodnotí českou demokracii hůře než lidé, kteří se k nim neřadí.
  3. Distributive Justice Beliefs and Support for Income Redistribution, Ivan Petrúšek (Ivan.Petrusek@soc.cas.cz) V zemích, kde jsou větší příjmové nerovnosti, bývá veřejnost nakloněna přerozdělování příjmů. Česko patří mezi země s nízkou příjmovou nerovností. Většina Čechů si myslí, že mzdy jsou u nás nespravedlivě nízké a v odměňování preferují spíše spravedlnost před rovností.
  4. Pay Fairness, Equity Norms, and Life Satisfaction in CEE and WE Countries, Kristýna Bašná (Kristyna.Basna@soc.cas.cz) Spravedlivý plat a životní spokojenost spolu souvisí. Češi, kteří svou mzdu vnímají jako spravedlivou, jsou v životě spokojenější. A Češi, kteří se domnívají, že jsou přepláceni, netrpí tak často pocitem viny, jako přeplácení pracovníci v zemích západní Evropy.
  5. Job Satisfaction in Czechia, Kamila Fialová (Kamila.Fialova@soc.cas.cz) Pracovní spokojenost Čechů závisí na relativním příjmu, se kterým domácnost bez problémů vyjde, a autonomii v organizaci práce. Spokojenost s prací neovlivnily ani události související s pandemií COVID-19 (práce z domova, změna pracoviště, ztráta zaměstnání, snížení příjmu, zkrácení pracovní doby, dovolená nebo neplacené volno).
  6. The Unbearable Lightness of Unhappiness: The Puzzle of Subjective Wellbeing, Dana Hamplová (Dana.Hamplova@soc.cas.cz) Co mají společného šťastní lidé? Mají práci, rodinu a přátele a pohodlně vyjdou se svým příjmem. Téměř polovina Čechů však uvádí, že si o osobních či intimních věcech nemá s kým popovídat, což výrazně ovlivňuje jejich štěstí.
  7. Social Isolation and Perceived Unsafety, Eva Krulichová (Eva.Krulichova@soc.cas.cz) Potvrzuje se, že Česká republika patří v Evropě mezi země s vysokou mírou sociální izolace. Existuje souvislost mezi sociální izolací a pocitem, že v okolí či sousedství není bezpečno.
  8. Family Norms Related to Parenthood: Are There Gendered Double Standards? Jana Klímová Chaloupková (Jana.Chaloupkova@soc.cas.cz) Česko, podobně jako ostatní země střední a východní Evropy, vykazuje relativně nízký souhlas s dobrovolnou bezdětností a zhruba průměrný souhlas s plozením dětí v nesezdaném soužití. Češi také příliš neschvalují zaměstnání žen na plný úvazek, pokud mají děti ve věku do 3 let.
  9. Attitudes Towards Migration: Fear, Social Distance and Rejection, Dita Čermáková (Dita.Cermakova@soc.cas.cz) Česko patří v Evropě k zemím s nejvíce negativními postoji k mezinárodní migraci a tyto postoje se nadále zhoršují. Jsou ovlivněny hodnotovým konzervatismem, absencí cizinců mezi blízkými přáteli, nízkou mírou mezilidské důvěry, životní nespokojeností a nižší důvěrou v instituce.
Share this page