Chapter in monograph
Vinopal, Jiří. 2005. „Empirická šetření realizovaná v rámci projektu.“ Pp. 213-223 in Mansfeldová, Zdenka, Aleš Kroupa (eds.). Participace a zájmové organizace v České republice. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 244 s. ISBN 80-86429-53-9.

The article informs of surveys conducted during the project „Forms and Effectivity of Intermediation of Interests between Individuals, social groups and the State.“

Part of publication: 
2005
Mansfeldová, Zdenka, Aleš Kroupa (eds.)
Share this page

Attached links