Mgr. Marcela Linková, Ph.D.

Marcela Linkova
Pracovní zařazení: 
vedoucí oddělení a vědecká pracovnice
Telefon: 
210 310 322
Interní linka: 
322

Připojené odkazy

Životopis

Vzdělání: 
  • 2014 PhD v oboru sociologie, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, Institut sociologických studií (disertační práce: Disciplining science: The impacts of shifting governmentality regimes on academic research in the natural sciences in the Czech Republic)

  • 1999, Mgr., anglistika-amerikanistika, Filozofická fakulta UK
Zaměření: 

Marcela Linková se věnuje tématu gender a věda, které vnesla do výzkumného zaměření oddělení Gender & sociologie. Pohybuje se v oblasti feministických kritik poznání, genderové sociologie institucí a vědních studií. Výzkumně se zaměřuje na proměny akademické práce a výzkumných organizací z hlediska genderu a na analýzy vědních politik z genderové perspektivy, zejména v oblasti utváření kariérních drah, hodnocení vědecké práce a veřejné vykazatelnosti ve vědě.

Oblast expertízy:

Politiky genderové rovnosti ve vědě v evropské a české vědní politice, genderová dynamika organizací, proměny vědecké práce, New Public Management a vykazatelnost výzkumné práce, vědecká excelence a hodnocení výzkumu, lidské zdroje ve výzkumu a vývoji (proměňující se kariérní dráhy ve vědě a mobilita, kombinace soukromého a pracovního života), tvorba vědecké znalosti z genderového hlediska.

Pedagogická činnost: 

Linková, M. 11 - 12/2016. Kurz Gender, Science and Governance. Vídeňská univerzita, Fakulta sociálních věd, Katedra studií vědy a technologií, číslo kurzu 230 157, 22 hodin, 5 kreditů.

Linková, M. 2016. přednáška Proměny vědecké profese. Profesní dráhy, hodnocení výzkumu, prekarita. Doktorský kurz Sociologie jako současná vědní disciplína, FSV UK a Sociologický ústav AV ČR, 12. 4. 2016, 2 hodiny.

Linková, M. 11-12/2014. Kurz Gender, Science and Governance. Vídeňská univerzita, Fakulta sociálních věd, Katedra studií vědy a technologií.

Zahraniční stáže a studijní pobyty: 
  • 2017 International Visitor Leadership Program "Women in STEM", USA
  • 2013 Linkoping University, Švédsko
  • 1996-1997 studijní pobyt, Suffolk University, Boston, USA
Medailonek: 

Čleství v redakčních radách

Gender, rovné příležitosti, výzkum

Členství v expertních a poradních orgánech Evropské komise

Od 2016: předsedkyně Helsinki Group on Gender in Research and Innovation (do dubna 2013 Helsinki Group on Women and Science), Evropská komise, členka od roku 2007.

2013: Expert Group on the Implementation of the ERA Communication by the European Commission and Member States, Evropská komise.
2011–2012: Expert Group on the Research Profession, Evropská komise.
2008-2009: Stocktaking 10 years’ activities on women and science conference advisory group, Evropská komise.
2008-2009: FP 7 External Advisory Board Science in Society, Evropská komise.
2004: Networking the Networks Expert Group, Evropská komise.

Členství v expertních a poradních orgánech v ČR

2017: Pracovní skupina pro tvorbu akčního plánu na podporu rozvoje lidských zdrojů a genderové rovnosti, MŠMT.

Od 2011: Pracovní skupina Výboru ERA pro rozvoj lidských zdrojů a rovné příležitosti mužů a žen ve výzkumu, vývoji a inovacích, MŠMT.
Od 2010: Resortní koordinační skupina – VaV, MŠMT.
Od 2006: Rada pro podporu účasti AV ČR na evropské integraci výzkumu a vývoje, od 2006, Akademie věd ČR.
2002–2011: Pracovní skupina pro ženy vědě, MŠMT (v letech 2005–2011 předsedkyně).

Všechny publikace

odborné knihy / monografie

recenzované články

kapitoly v knize / monografii

jiné publikace

impaktované články

kapitoly v konferenčním sborníku

nerecenzované články

recenze publikací