PhDr. Marta Kolářová, Ph.D.

Pracovní zařazení: 
vědecká pracovnice
Telefon: 
210310227
Interní linka: 
227

Životopis

Vzdělání: 

2008 PhD. Sociologie, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze

2005 PhDr. Sociologie, FSV UK Praha

2004 Mgr. Sociologie (specializace Sociální antropologie), FSV UK Praha

Zaměření: 

Sociální hnutí, subkultury, komunity

Hodnoty a životní styl

Globální problémy a lokální souvislosti

Udržitelný životní styl, eko-bio kultura, kulturní kreativci

Pedagogická činnost: 

od 2016 Gender a válka, Katedra genderových studií, FHS UK

2008,2009 Current Issues in Society: Gender in Transition in the Czech Republic, New York University in Prague

2008 The Theory and Reality of Gender in the Post-Communist Era, CIEE UK

2007-2011 Gender, globalizace a sociální hnutí, Katedra genderových studií, FHS UK

2006 Globalizace jako sociologický a antropologický problém, Katedra sociologie, FSV UK

2004/05 Gender a sociální hnutí, Katedra genderových studií, FHS UK

2004/05 Základy sociologického myšlení, Katedra sociologie, FSV UK

Zahraniční stáže a studijní pobyty: 

2005 – 2006 výzkumný pobyt, Rutgers University, USA. Fulbrightovo stipendium

2003 studijní pobyt, University of Sussex, Great Britain. Socrates Erasmus.

2015 Permaculture Design Course (PDC) in English with Tomas Remiarz.

Medailonek: 

členka České sociologické společnosti (ČSS)

šéfredaktorka Sociowebu (2007-2010)

Všechny publikace

kapitoly v knize / monografii

popularizační články

nerecenzované články

jiné publikace

impaktované články

recenzované články

odborné knihy / monografie