PhDr. Marta Kolářová, Ph.D.

Pracovní zařazení: 
vědecká pracovnice
Telefon: 
210310227
Interní linka: 
227

Životopis

Vzdělání: 

2008 Ph.D. Sociologie, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze

2005 PhDr. Sociologie, FSV UK Praha

2004 Mgr. Sociologie (specializace Sociální antropologie), FSV UK Praha

Zaměření: 

Sociální hnutí, subkultury a komunity

Politika životního stylu a politický konzumerismus

Globální problémy a lokální souvislosti

Udržitelný životní styl, udržitelná spotřeba

 

Pedagogická činnost: 

2008,2009 Current Issues in Society: Gender in Transition in the Czech Republic, New York University in Prague

2008 The Theory and Reality of Gender in the Post-Communist Era, CIEE UK

2007-2011 Gender, globalizace a sociální hnutí, Katedra genderových studií, FHS UK

2006 Globalizace jako sociologický a antropologický problém, Katedra sociologie, FSV UK

2004/05 Gender a sociální hnutí, Katedra genderových studií, FHS UK

2004/05 Základy sociologického myšlení, Katedra sociologie, FSV UK

Zahraniční stáže a studijní pobyty: 

2005 – 2006 výzkumný pobyt, Rutgers University, USA. Fulbrightovo stipendium

2003 studijní pobyt, University of Sussex, Great Britain. Socrates Erasmus.

 

Medailonek: 

členka České sociologické společnosti (ČSS)

šéfredaktorka Sociowebu (2007-2010)

 

Konferenční příspěvky a přednášky

 

Kolářová, M. "Udržitelnost, soběstačnost a komunita". Městská knihovna v Praze, cyklus Udržitelnost. 25.11.2019.

Kolářová, M. "Climate Change: Czech Activism and Lifestyles." Council on International Educational Exchange, Charles University, Prague. 21.11.2019.

Kolářová, M. "Klimatická změna: protest a/nebo spotřeba?" Týden vědy a techniky, Akademie věd ČR. Praha 13.11. a 15.11.2019.

Kolářová, M. "Zasaď strom, zachráníš klima? Permakultura, soběstačnost a změna pohledem sociologie" Permakulturní konference. Praha 2.-4.11.2019.

Kolářová, M. "Climate Change and the Transition Movement in Eastern Europe" Workshop Climate Justice, Technoecologies and Alternative Energy Futures. Prague 23.-24.9.2019.

Kolářová, M. "Udržitelnost, soběstačnost a komunita v době klimatické změny" Letní škola ochrany klimatu, soběstačnosti a udržitelnosti. Hostětín 23.-28.8.2019.

Kolářová, M. "The Cultural Creatives Subculture: Sustainable Lifestyles, Self-Reliance and DIY". Council on International Educational Exchange, Charles University, Prague. 6.8.2019.

Kolářová, M. "Hnutí za regeneraci ekosystémů i sociálních vztahů v době klimatické změny". Workshop "Klimatická změna – jak se můžeme podílet na řešení? Sociální hnutí, komunitní aktivity, osobní angažovanost". Akademické konferenční centrum Praha. 28.5.2019.

Kolářová, M. "Ekologicky příznivý životní styl, subkultury a hnutí". Přednáška na Katedře sociální ekologie FHS UK. 21.5.2019.

Kolářová, M. "Protest, sociální hnutí a klimatická změna". Přednáška na Fakultě humanitních studií UK Praha. 15.5.2019.

Kolářová, M. "Mezi spotřebou a výrobou a mezi individuem a společností: udržitelný životní styl, soběstačnost (DIY) a komunita". Konference Naše společná přítomnost 2019: Odpovědná spotřeba. 24.4.-25.4.2019.

Kolářová, M. "DIY, self-sufficiency and sustainable consumption in postsocialism”. Conference SIEF (The International Society for Ethnology and Folklore). Santiago de Compostella. 14.-18.4. 2019.

Kolářová, M. „Udržitelný životní styl a soběstačnost jako rámce hnutí životního stylu“. Konference „Česká společnost a sociologie: diagnózy a perspektivy (1918-2018)“ Hradec Králové 28.-30.11.2018.

Kolářová, M. „Permakultura, soběstačnost a udržitelný životní styl: sociologický pohled“. Konference Jak na permakulturní design? Praha. 17.-18.11.2018.

Kolářová, M. „Klimatická změna a udržitelný životní styl“. Příspěvek. Konference Společenské aspekty klimatické změny a lokální adaptace, Sociologický ústav AV ČR, Praha. 17.9.2018.

Kolářová, M. “Organic femininity and alternative motherhood: gender and autonomy in a DIY culture” prezentace na mezinárodní konferenci KISMIF Conference: Gender, differences, identities and DIY cultures. Porto (Portugalsko), 4.-7.7. 2018.

Kolářová, M. „Anastasia, tantra a kněžky bohyně: exotika v eko-bio kmenech“ Přednáška v rámci ročního cyklu „Rok exotiky“ organizovaného Centrem pro studium populární kultury Praha. 16.5.2018.

Kolářová, M. „Eco-subculture and sustainable lifestyles: self-sufficiency and do-it-yourself practices“ Anglo-American University, Prague. 9.4. a 11.4.2018.

Kolářová, Marta. "Environmentální hnutí a životní styl: udržitelnost a soběstačnost". Workshop Environmentální problémy v globálních a lokálních souvislostech, Praha. 27.11.2017.

Kolářová, Marta. „Sámo dómo“: soběstačnost, DIY a autonomie v eko-bio (sub)kultuře. Konference Kam kráčí studium populární kultury v českém a slovenském prostředí? Ostrava. 26.-29.10.2017.

Kolářová, Marta. Letní škola Politics And Aesthetics Of The Common: Cultural Performances And The Public Sphere, international interdisciplinary workshop. Výuka v bloku: „Culture Of Protest/Protest Culture“. Jaroměř-Josefov. 31.8.-3.9.2017.

Kolářová, Marta. „Women in Punk: Capitalism, (Czech) Communism and Post-Communism”. Conference Popular Music in Communist and Post-Communist Europe: State of Research, Perspectives. Olomouc. 28.-29.3.2017.

 

 

 

 

 

Všechny publikace

impaktované články

recenzované články

kapitoly v knize / monografii

popularizační články

nerecenzované články

jiné publikace

odborné knihy / monografie