Pracovní zařazení: 
vědecká pracovnice
Telefon: 
210 310 232
Interní linka: 
232

Životopis

Vzdělání: 
 • 2010: státní doktorská zkouška ze sociologie na Filozofické fakultě UK, téma disertační práce: "Vývoj vzdělanostní mobility v České republice v historické a komparativní perspektivě"
 • 2003: státní rigorózní zkouška ze sociologie na Filozofické fakultě UK
 • 2002: magistra v oboru sociologie na Filozofické fakultě UK
Zaměření: 
 • měnící se zdroje vzdělanostních nerovností v České republice a procesy jejich utváření
 • vzdělanostní mobilita a vývoj otevřenosti (resp. uzavřenosti) českého vzdělávacího systému v historické a komparativní perspektivě
 • vývoj nerovností v přístupu k vysokoškolskému vzdělání (optikou poměrů šancí) za socialismu a po roce 1989
 • spravedlnost v distribuci vzdělání
 • vývoj (in-)konzistence sociálního statusu po roce 1989
Pedagogická činnost: 
 • FF UP Olomouc, Katedra sociologie a andragogiky: workshop "Sociální nerovnosti a přístup ke vzdělání" (ZS 2009/10)
 • FSV UK Praha, Institut sociologických studií, Katedra sociologie: semináře ke kurzu Statistika II. (LS 2005/06, 2007/08, 2008/09)
 • FSV UK Praha, Institut sociologických studií, Katedra sociologie: kurs Data management (ZS 2005/06, 2006/07, 2007/08)
 • UJEP Ústí nad Labem, Ústav zdravotnických studií, Katedra ošetřovatelství: kurs Sociologie (ZS 2005/06)
 • hostující přednášky na FF UK Praha, Katedra andragogiky a personálního řízení: kurs Sociologie vzdělání (LS 2003/04, ZS 2005/06, ZS 2015/2016)
Zahraniční stáže a studijní pobyty: 
 • 19.3.-8.6. 2007 tříměsíční vědecká stáž v rámci programu Evropské komise TMR (Training and Mobility of Researchers) v European Centre for Analysis in the Social Sciences (ECASS) na University of Essex, Velká Británie
 • 24.-28.7. 2006 letní škola "1st International Bamberg Summer School in Empirical Education Research", University of Bamberg, Německo (v rámci projektu BiKS)
 • 19.-27.8. 2004 workshop + seminář „Theory and Practice in the Analysis of Longitudinal Data“, Southampton Statistical Sciences Research Institute, University of Southampton, Velká Británie (v rámci projektu "Quantitative Methods in the Social Sciences", organizovaném European Science Foundation)
Medailonek: 
 • 11/2012-01/2020 mateřské a rodičovské dovolené
 • od r. 2012 členka oborové rady doktorského studijního programu Pedagogika, studijního oboru Andragogika na FF UK Praha
 • od r. 2010 členka Národního konsorcia sítě ReferNet
 • od r. 2007 členka sekce RC28 ISA (International Sociological Association)
 • 2002-2012 členka redakční rady Sociologického webzinu Socioweb (www.socioweb.cz)
 • od r. 2001 členka Masarykovy české sociologické společnosti (MČSS)

Všechny publikace

kapitoly v knize / monografii

impaktované články

popularizační články