Trvání projektu: 
2022 - 2025

Projekt byl podpořen v rámci programu EXCELES (Program podpory excelentního výzkumu v prioritních oblastech veřejného zájmu ve zdravotnictví).

Evidenční číslo projektu: LX22NPO5101

Národní institut pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik (SYRI) vznikl 1. června 2022. Pod jednou střechou sdruží cca 150 vědců z Masarykovy univerzity, Univerzity Karlovy a Akademie věd. Zkoumat bude následujících 9 oblastí: (1) Komunikace, riziko a nejistota; (2) Právo a vládnutí; (3) Systémy resilience; (4) Socioekonomické nerovnosti; (5) Polarizace a populismus; (6) Efektivita zdravotního systému; (7) Vzdělávání; (8) Ekonomické dopady; (9) Trh práce. Ve všech těchto oblastech zapojení výzkumníci dlouhodobě rozvíjejí své výzkumné aktivity, avšak projekt SYRI je prvním, který je zaměřen na nová systémová rizika vztažená ke zdravotním a jiných celospolečenským ohrožením typu pandemií.
Projekt je zaměřen na specifické společenskovědní a navazující disciplíny cíleně zaměřené na sociální a ekonomické dopady systémových zdravotních rizik, zahrnujících obdobná rizika pandemií typu covid-19, tj. souborně zaměřených na problematiku
1. fungování veřejné správy, komunikace veřejné správy s veřejností a chování společnosti v situacích zdravotního ohrožení,
2. efektivity zdravotní péče, životního stylu a jiných sociálně-ekonomických determinant zdravotních rizik i
3. obnovy hospodářství po zdravotních či bezpečnostních krizích z hlediska hospodářské politiky, trhu práce a nezaměstnanosti, lidského kapitálu a vzdělávání nebo řešení nárůstu chudoby.

2023

V rámci projektu SYRI, je SOU AV ČR zapojeno v šesti z devíti výzkumných týmů celkovým úvazkem 8.4 FTE. Dále pro SYRI realizuje Data core facility (DCF) vedená Dr. Leontiyevou, a mentoringový program vedený doc. Guasti. V rámci DCF pokračoval v roce 2023 koordinovaný sběr dat a to jak v rámci pravidelných šetření CVVM a PAQ, tak v připravované vlně Czech Household Panel Study, a výzkum škol. Zároveň DCF zajištuje metodologickou podporu v oblasti data managementu (update data management plánu SYRI),  sběru dat (šetření v PSP ČR) a jejich archivace (včetně archivace citlivých dat. V rámci mentoringového programu byla realizována řada aktivit včetně akademického psaní, networkingu, série setkání s držiteli a držitelkami ERC atd.

V rámci všech výzkumných týmů pokračovali pracovníci a pracovnice SOU AV ČR ve vědecké, publikační a popularizační činnosti, která v řadě ohledů přesáhla plánovaný harmonogram projektu – v roce 2023 bylo publikováno celkem 10 WOS Q1 výstupů, a další jsou přijaté k publikaci či v recenzním řízení.

Klíčovým výsledkem byl článek The Demand and Supply of Pandemic Populism: A Global Overview autorů Mattii Zulianella a Petry Guasti – který poskytuje komplexní přehled vztahu mezi pandemií COVID-19 a populismem. Autoři analyzují jak poptávkovou a nabídkovou stranu fenoménu populismu během pandemie. Na poptávkové straně se zaměřují na vzájemné působení populistických postojů a omezení spojených s COVID-19. Jako důležitou zde identifikují roli konspiračních teorií, sociálních médií a alternativních zpravodajských médií. Na nabídkové straně pak zkoumají podobnosti a rozdíly v reakcích populistických aktérů po celém světě na pandemii COVID-19. Zaměřují se na hlavní ideové varianty současného populistického jevu (pravicový, levicový a valenční populismus), přičemž rozlišují mezi populisty ve vládě a v opozici. Zulianello Mattia, Guasti Petra: The Demand and Supply of Pandemic Populism: A Global Overview, https://doi.org/10.1017/gov.2023.35 Q1

Mezi další významné výstupy patří:

Olga Gheorghiev (2023): “Economic migrants in the Czech segmented labour market: Covid-19 as a magnifying glass” Journal of Sociology and Social Policy (Q1) https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJSSP-06-2022-0162/f...

Guerrero, Z., Melicharová, H., Kavanová, M., Prokop, D., Škvrňák, M., Kunc, M., Pilnáček, M., Tabery, P....... & Winkler, P. (2023). Mental health conditions and help-seeking among Ukrainian war refugees in Czechia: A cross-sectional study. Psychiatry Research, 329, 115552. DOI: 10.1016/j.psychres.2023.115552 (WoS Q1)

Bernard, J. and Keim-Klärner, S. (2023), Disadvantaged and Disadvantaging Regions: Opportunity Structures and Social Disadvantage in Rural Peripheries. Tijds. voor econ. en Soc. Geog.. https://doi.org/10.1111/tesg.12589 - Q1/Q1

Důležitá byla rovněž vystoupení na mezinárodních kongresech a konferencích, která slouží ke zvýšení kvality publikačních rukopisů a příprava návazných projektových žádostí k zajištění udržitelnosti.

Více informací o projektu naleznete na www.syri.cz.

Témata: 
ekonomie
gender
média
politika (a postoje k politice)
práce
sociální nerovnosti
veřejná politika
zdraví
Zadavatel: 
ministerský projekt

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 8, zobrazeno 1 - 8)

Olivier Godechot, Nils Neumann, Paula Apascaritei, István Boza, Martin Hallsten, Lasse Henriksen, Are Hermansen, Feng Hou, Jiwook Jung, Naomi Kodama, Alena Křížková, Zoltán Lippényi, Elvira Marta, Silvia Maja Melzer, Eunmi Mun, Halil Sabanci, Matthew Soener, Max Thaning

The upswing in finance in recent decades has led to rising inequality, but do downswings in finance lead to a symmetric decline in inequality? We analyze the asymmetry of the effect of ups and downs in finance, and the effect of increased capital requirements and the bonus cap on national earnings inequality. We use administrative employer–employee-linked data from 1990 to 2019 for 12 countries and data from bank reports, from 2009 to 2017 in 13 European countries.

Téma:
ekonomie, elity, gender, mzdy a příjmy, sociální nerovnosti
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
impaktovaný článek
Buchtele, Roman, Cudlínová, Eva, Lapka, Miloslav, Sagapova, Nikola, Krásnická, Martina, Vávra, Jan, Dvořáková Líšková, Zuzana

The analysis is based on a sample of 1015 citizens from Czechia. The cognitive energy literacy index (CELI), based on the knowledge of the energy mix in electricity production and the knowledge of the import/export of electricity in Czechia, is constructed in this article. The research aims to answer the following questions: What is the level of CELI within the population of Czechia? To what extent do the selected socio-demographic indicators affect the CELI?

Téma:
energetika, spotřeba, veřejná politika, životní prostředí
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
impaktovaný článek
Šimon, Martin, Jíchová, Jana

Covid-19 významně ohrozil nejen zdraví obyvatelstva a fungování zdravotnictví, ale i mnoho dalších oblastí lidského života. Epidemiologická opatření narušila běžné fungování společnosti a odrazila se i ve fungování kriminality a bezpečnostních složek. Proměny a dopady těchto omezení a opatření, zejména omezení pohybu (tzv. lockdowny), dokumentuje zpráva pomocí porovnání struktury a intenzity kriminality "před" obdobím covidu (2018-2019), "během" něj (2020) a "po" něm (2021- 2022).

Téma:
kriminalita, regiony, sociální nerovnosti, veřejná správa, zdraví
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
jiná publikace
Kingsley, Jonathan, Donati, Kelly, Litt, Jill, Shimpo, Naomi, Blythe, Chris, Vávra, Jan, Caputo, Silvio, Milbourne, Paul, Diekmann, Lucy O., Rose, Nick, Fox-Kämper, Runrid, van den Berg, Agnes, Metson, Geneviève S., Ossola, Alessandro, Feng, Xiaoqi, Astell-Burt, Thomas, Baker, Amy, Lin, Brenda B., Egerer, Monika, Marsh, Pauline, Pettitt, Philip, Scott, Theresa L., Alaimo, Katherine, Neale, Kate, Glover, Troy, Byrne, Jason

There is a significant amount of evidence highlighting the health, wellbeing and social benefits of gardening during previous periods of crises. These benefits were also evident during the COVID-19 pandemic. This paper presents a narrative review exploring gardening during the early stages of the COVID-19 pandemic to understand the different forms of gardening that took place during this crisis and key elements of this activity.

Téma:
město a vesnice, zdraví, životní prostředí, životní styl
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
impaktovaný článek
Penner, A. Petersen, T. Hermansen, A. S. Rainey, A. Boza, I. Elvira, M. Godechot, O. Hällsten, M. Henriksen, L. Hou, F. Kanjuo Mrčela, A. King, J. Kodama, N. Kristal, T. Křížková, A. Lippényi, Z. Melzer, S. M. Mun, E. Apascaritei, P. Avent-Holt, D. Bandelj, N. Hajdu, G. Jung, J. Poje, A. Sabanci, H. Safi, M. Soener, M. Tomaskovic-Devey, D. Tufail, Z.
Téma:
gender
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
impaktovaný článek
Smutná, Zdeňka, Vávra, Jan, Duží, Barbora

Introduction: The Covid-19 pandemic affected food systems in many countries and emphasized a lot of already existing social, economic and environmental agri-food problems. Alternative food networks (AFNs), praised for their ability to improve the food systems, were under stress, however, at the same time, the changed conditions may have opened new possibilities.

Téma:
město a vesnice, spotřeba, zdraví
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
impaktovaný článek
Pospíšilová, Marie, Křížková, Alena

Background: The paper deals with older workers and the issue of combining informal care for family members with paid employment, which is increasingly important in the light of socio-demographic changes in society - namely demographic ageing and the lengthening of working life. The topic is highly relevant to the group of non-medical healthcare professions studied, as they combine care in the professional and domestic spheres.

Téma:
gender, věk a stárnutí, zdraví
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
impaktovaný článek
Prokschová, Daniela

Tato studie se zabývá jedním z důležitých, avšak opomíjených aspektů občanského vzdělávání, a to zobrazováním Evropské unie v učebnicích. Usiluje o co nejkomplexnější analýzu obsahu a formy kapitol o Evropské unii ve 22 didaktických materiálech (učebnicích, pracovních sešitech a příručkách učitele) občanské výchovy a vlastivědy v českých základních školách. Text zodpoví následující tři skupiny otázek: 1) Kolik prostoru je Evropské unii věnováno na stránkách těchto učebnic?

Téma:
EU, politika (a postoje k politice), vzdělání
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
recenzovaný článek