Projekt

OSVČ jako prekérní práce aneb zabraňme dalšímu znevýhodnění žen na trhu práce

Trvání projektu: 
2017 - 2020

Projekt OSVČ jako prekérní práce implementuje Vládní strategii rovnosti žen a mužů na léta 2014 -
2020. Zaměřuje se na problematiku prekarizace práce žen OSVČ a reaguje tak na riziko zvyšujícího se
počtu žen podnikatelek nedobrovolně. Projekt se zaměřuje na výzkum aspektů prekarity u žen OSVČ,
především na rizika podnikání. Cílem projektu je eliminovat tato rizika ve formě doporučení orgánům
veřejné správy v rámci diseminačních aktivit projektu a závěrečné publikace.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_028/0006269, Prioritní osa: 03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

 

Témata: 
gender
práce
Zadavatel: 
ostatní
Oddělení: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 1, zobrazeno 1 - 1)

Dlouhá, J., Pospíšilová, M.
Téma:
gender, práce
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
jiná publikace

Připojené obrázky