kapitola v knize / monografii
Vinopal, Jiří. 2005. „Empirická šetření realizovaná v rámci projektu.“ Pp. 213-223 in Mansfeldová, Zdenka, Aleš Kroupa (eds.). Participace a zájmové organizace v České republice. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 244 s. ISBN 80-86429-53-9.

Stať informuje o výzkumných šetřeních, která byla realizována během řešení projektu „Způsoby a efektivnost zprostředkování zájmů mezi jedinci, sociálními skupinami a státem“.

Součást publikace: 
2005
Mansfeldová, Zdenka, Aleš Kroupa (eds.)
Sdílejte tuto stránku

Připojené odkazy