recenzovaný článek
Křížková, Alena

Entre transition et stéréotypes de genre : les femmes tchèques sur le marché du travail

Křížková, Alena. 2004. „Entre transition et stéréotypes de genre : les femmes tchèques sur le marché du travail.“ Transition 44 (1): 99-114. ISSN 1020-5470.

Článek je zaměřen na zmapování změn, které proběhly v průběhu transformace české společnosti v 90. letech v oblasti pracovních pozic žen a individuálních faktorů, jež tyto pozice ovlivňují. Hlavními faktory ovlivňujícími pozici českých žen na pracovním trhu jsou ekonomické reformy a různé aspekty spojené s procesy reforem, zejména odmítnutí zahrnout praktická řešení ekonomických a genderových nerovností, dále státní sociální politika, která byla v 90. letech významně ovlivněna genderovými stereotypy, a konečně hodnotové změny ve společnosti vyplývající z ekonomických změn. Pozornost je zejména soustředěna na platové nerovnosti mezi muži a ženami na pracovním trhu a popis různých strategií diskriminujících ženy v práci.

Le propos de cet article est de souligner les évolutions affectant la position des femmes sur le marché du travail et de distinguer les facteurs à lorigine de ces évolutions, dans le cadre de la transition tchèque, en particulier dans les années 1990. Les principaux facteurs en question sont ici la réforme économique, qui a conduit à négliger toute solution pratique aux inégalités économiques et de genre, la politique sociale de l´etat, largement déterminée par des stéréotypes de genre tout au long des années 1990 et les changements de valeurs intervenus dans la société, principalement du fait des changements dordre économique. Seront mises en exergue les inégalités de rémunération entre hommes et femmes et l´existence au travail de diverses stratégies de discrimination à l´égard des femmes.