kapitola v knize / monografii
Hašková, Hana. 2007. „Fertility decline, the postponement of childbearing and the increase in childlessness in Central and Eastern Europe: A gender equity approach.“ Pp. 76-85 in R. Crompton, S. Lewis, C. Lyonette (eds). Women, Men, Work and Family in Europe. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan. ISBN 978-1-4039-8719-8.

Ve státech střední a východní Evropy došlo v průběhu 90. let 20. století k výrazných změnám v reprodukčním chování mladých lidí, kteří začali (mimo jiné také) odkládat rodičovství do pozdějšího věku. V kapitole jsou shrnuty základní kontury aktuální vědecké debaty o poklesu plodnosti ve státech střední a východní Evropy a je zde argumentováno, při použití dat z výzkumu ISSP 1994 a 2002, že k vysvětlení poklesu plodnosti v tomto regionu může přispět i teorie, zaměřující se na vztah mezi mírougenderové rovnosti a mírou plodnosti.
 

Left

Oddělení: 
Témata: 
gender
rodičovství
Sdílejte tuto stránku