kapitola v knize / monografii
Křížková, Alena, Hašková, Hana

The Impact of EU Accession on the Promotion of Women and Gender Equality in the Czech Republic

Křížková, Alena, Hašková, Hana. 2008. „The Impact of EU Accession on the Promotion of Women and Gender Equality in the Czech Republic.“ Pp. 155-178 in S. Roth (ed.). Gender Politics in the Expanding European Union. Mobilization, Inclusion, Exclusion. New York, Oxford: ISBN 978-1-84545-516-3.

Příprava ČR na vstup do EU byla nejdůležitější legitimizační silou k prosazování genderové rovnosti v zemi. Postoje politiků a vládních úředníků v ČR i EU k genderové rovnosti spolu se změnami ve financování českých ženských neziskových organizací byli nejdůležitějšími faktory, které ovlivnily charakter podpory genderové rovnosti a možností a překážek, kterým byly ženské skupiny během přístupových jednání vystaveny.