kapitola v knize / monografii
Křížková, Alena, Hašková, Hana. 2008. „The Impact of EU Accession on the Promotion of Women and Gender Equality in the Czech Republic.“ Pp. 155-178 in S. Roth (ed.). Gender Politics in the Expanding European Union. Mobilization, Inclusion, Exclusion. New York, Oxford: ISBN 978-1-84545-516-3.

Příprava ČR na vstup do EU byla nejdůležitější legitimizační silou k prosazování genderové rovnosti v zemi. Postoje politiků a vládních úředníků v ČR i EU k genderové rovnosti spolu se změnami ve financování českých ženských neziskových organizací byli nejdůležitějšími faktory, které ovlivnily charakter podpory genderové rovnosti a možností a překážek, kterým byly ženské skupiny během přístupových jednání vystaveny.

Sdílejte tuto stránku