odborná kniha / monografie
Gibas, Petr, a kol. 2020. Kutilství: Od „udělej si sám“ po DIY. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. 127 s. ISBN 978-80-7330-378-5.

Kniha vztahuje kutilství k obecnějším otázkám o současné společnosti, jejím vývoji a proměně a otevírá tak kutilství jako téma a terén, skrze který je možné tyto otázky nově nahlížet a zkoumat. Ukazuje, v čem a proč je kutilství zajímavé (nejen) pro společenskou vědu nikoli samo o sobě, ale jako prostředek, skrze který je možné lépe porozumět palčivým problémům současnosti. Jde tedy o knihu více teoreticky zaměřenou, jejíž kapitoly představují jednotlivá pole odborného zájmu, pro která je kutilství v nejrůznějších podobách zajímavé jako téma, výzkumný terén i prostředek pro rozvoj hlubšího porozumění společenským problémům, a tedy způsob produktivního rozvoje teorií a konceptů na poli společenské vědy.

Kniha je k dostání zdarma. Elektronickou verzi je možné stáhnout výše, pro získání výtisku využijte objednávkový formulář.

Sdílejte tuto stránku