impaktovaný článek
Veselý, Arnošt, Michael L. Smith. 2008. „Macro-Micro Linkages and the Role of Mechanisms in Social Stratification Research.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 44 (3): 491–509. ISSN 0038-0288.

Tento článek vymezuje teoretický model, který spojuje rozličné komponenty sociálního systému a poskytuje konzistentní, hodnověrný a empiricky zakotvený způsob vysvětlení změn ve společenském systému. Tyto změny je třeba vysvětlovat prostřednictvím takové identifikace sociálních mechanismů, která spojuje jejich mikro a makro úroveň. Tento přístup je pro jeho myšlenkovou komplexitu ve stratifikačním výzkumu jedním z nejméně používaných, ačkoli je zároveň jedním z nejslibnějších.

Sdílejte tuto stránku