odborná kniha / monografie
Křížková, Alena, Pavlica, Karel. 2004. Management genderových vztahů. Postavení žen a mužů v organizaci. Praha: Management Press. 198 s. ISBN 80-7261-117-8.

Kniha představuje první český pokus o ucelené uchopení problematiky genderových vztahů v organizacích. Jejím cílem je jednak vymezení a objasnění otázek, kterými se management genderových vztahů zabývá, jednak rozvoj a stimulace genderové cilivosti a povědomí čtenářů. Zahraniční zkušenosti a již i výzkumy českého prostředí ukazují, že řešení otázek spojených s postavením, uplatněním i vzájemnými vztahy žen a mužů má pro organizace i pro společnost jako celek zásadní strategický význam. Kniha vymezuje concept genderově integrované organizace pro podniky, jejichž uspořádání a praktické fungování se odvíjí od systematického prosazování principu rovného zacházení a rovných příležitostí mužů a žen.

 

Left

Oddělení: 
Témata: 
gender
práce
sociální nerovnosti
Sdílejte tuto stránku