kapitola v knize / monografii
Anýžová, Petra

Modernizační procesy na Hlučínsku ve světle statistických dat

Anýžová, Petra. 2015. „Modernizační procesy na Hlučínsku ve světle statistických dat.“ Pp. 84–105 in Kubátová, H. a kol. . Mezigenerační proměny způsobu života na Hlučínsku. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON). 355 s. ISBN 978-80-7419-190-9.
Součást publikace: 
2015
Kubátová, H., F. Zich, F. Znebejánek, P. Anýžová, O. Roubal

Left

Témata: 
globalizace
práce
regiony
rodina
vzdělání