nerecenzovaný článek
Křížková, Alena

Mzdové nerovnosti žen a mužů na vedoucích a řídících pozicích

Křížková, Alena. 2002. „Mzdové nerovnosti žen a mužů na vedoucích a řídících pozicích.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 3 (2-3): 15. ISSN 1213-0028.

Postavení českých žen na trhu práce, ženy v řídících pozicích a vztah rodiny a práce v jejich životě jsou hlavní témata tohoto dvojčísla čtvrtletníku Gender – rovné příležitosti – výzkum. Problematika genderových nerovností na trhu práce je nejen aktuální z hlediska projektů aktuálně řešených v týmu Gender & sociologie, ale i jako jedna z kapitol, které je třeba v současné české společnosti řešit a diskutovat i v rámci vstupu České republiky do Evropské unie.

 

Left

Oddělení: 
Témata: 
gender
mzdy a příjmy
práce