kapitola v knize / monografii
Křížková, Alena

(Ne)rovné příležitosti žen a mužů v České republice

Křížková, Alena. 2002. „(Ne)rovné příležitosti žen a mužů v České republice.“ Pp. 33-41 in Rovné příležitosti žen a mužů. Zpráva z výzkumu: rovné příležitosti žen a mužů. Brno: Gender centrum FSS MU.