odborná kniha / monografie
Matějů, Petr, Jana Straková (eds.). 2006. (Ne)rovné šance na vzdělání. Vzdělanostní nerovnosti v České republice. Praha: Academia. 408 s. ISBN 80-200-1400-4.

Monografie pojednává o nejdůležitějších aspektech formování vzdělanostních nerovností v českém vzdělávacím systému a ukazuje je v historickém a mezinárodním kontextu. První část publikace pojednává o vzdělanostních nerovnostech v teoretické a historické reflexi a ukazuje dovednosti českých žáků v mezinárodním srovnání. Druhá část publikace se zabývá problematikou formování aspirací a mechanismu vzniku nerovností v období základního vzdělání a v období přechodu na střední školu. Třetí část publikace se podrobně zabývá nerovnostmi na přechodu ze střední na vysokou školu.

The volume offers detailed discussion of the most significant aspects of educational inequalities formation in the Czech Republic and presents them in historic and international contexts. The first part of the publication reflects educational inequalities theoretically and historically and compares the skills of Czech pupils internationally. The second part deals with formation of educational aspirations. The third part deals in detail with inequalities in transition from secondary to tertiary education.

Sdílejte tuto stránku