kapitola v knize / monografii
Dudová, Radka, Marta Vohlídalová. 2008. „Nová rizika pracovního trhu: flexibilita a marginalizace.“ Pp. 15-32 in Dudová, Radka (ed.). Nové šance a rizika: Flexibilita práce, marginalizace a soukromý život u vybraných povolání a sociálních skupin. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 308 s. ISBN 978-80-7330-138-5.

Kapitola se zabývá dvěma fenomény, jimiž se vyznačuje soudobý trh práce: zvyšující se flexibilitou pracovních trhů a pracovních podmínek a marginalizací určitých skupin na pracovním trhu. Teoreticky analyzuje tyto jevy a zamýšlí se nad jejich podobami v ČR.

 

Sdílejte tuto stránku