odborná kniha / monografie
Burešová, J., M. Pospíšilová, O. Ungerman, J. Dědková, J. Jursová, J. Berki. 2023. Online marketingová komunikace cílící na děti školního věku. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978-80-280-0303-6.

Online prostředí je plné různých forem marketingové komunikace, přičemž řadu z nich není na první pohled snadné rozeznat od běžného obsahu. Kvůli své nezkušenosti právě děti, o nichž je tato kniha, snáze podléhají marketingovým sdělením, která pak ovlivňují jejich nákupní preference. Respondenty našeho výzkumu byly děti ve věku 10–13 let, které jsou spotřebiteli i zákazníky a zároveň hrají významnou roli při nákupním rozhodování v rodině. Je proto nanejvýš důležité zkoumat, jaké formy online marketingové komunikace děti konzumují, jaký k nim mají postoj a zda a jakým způsobem to ovlivňuje jejich nákupy. Na závěr přinášíme praktická doporučení pro školy i pro rodiče, jak mohou děti v oblasti online marketingu vzdělávat.

Left

Oddělení: 
Témata: 
média
vzdělání
Sdílejte tuto stránku