kapitola v knize / monografii
Dudová, Radka. 2006. „Otcovství v pohybu.“ Pp. 160-174 in Hamplová, Dana, Petra Šalamounová, Gabriela Šamanová (eds.). Životní cyklus. Sociologické a demografické perspektivy. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 307 s. ISBN 80-7330-082-6.

Postavení a role otce se během posledních 100 let dramaticky změnily. Článek se zabývá soudobými teoriemi vysvětlujícími tyto změny a ilustruje je na příkladu kvalitativní studie otcovství po partnerském rozchodu.

 

 

Součást publikace: 
2006
Hamplová, Dana, Petra Šalamounová, Gabriela Šamanová (eds.)
Sdílejte tuto stránku