nerecenzovaný článek
Křížková, Alena. 2005. „Partneři v životě, partneři v podnikání - genderové vztahy v řízení firmy.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 6 (1): 28-31. ISSN 1213-0028.

Studie se zaměřuje na motivace ke vstupu do podnikání, které se ukázaly jako významně odlišné z hlediska genderu, přičemž možnost kombinace práce a rodiny je jednou z hlavních motivací vstupu do podnikání žen. Podnikatelé naopak striktně oddělují profesní a rodinný život a podnikání je pro ně téměř výhradně způsobem jejich vlastního profesního rozvoje. Studie odhalila zásadní vliv struktury řízení firmy z hlediska pohlaví a oboru podnikání na rozdělení práce a kompetencí mezi společníky a způsob vyjednávání a argumentace tohoto rozdělení.

 

Sdílejte tuto stránku