impaktovaný článek
Matějů, Petr, Michael L. Smith. 2009. „The Perceived Value of Education and Educational Aspirations in the Czech Republic: Changes in the Determination of Educational Aspirations between 1989 and 2003.“ Comparative Education Review 53 (1): 13-39. ISSN 0010-4086.

Stať se zabývá změnami v determinaci vzdělanostních aspirací v období 1989 – 2003. Zaměřuje se zejména na vliv sociálně-ekonomického původu, schopností, pohlaví a vnímaného významu vzdělání pro životní úspěch. Analýza je založena na datech z výzkumů 15-letých žáků (Rodina 1989, PISA-L-2003). Stať potvrzuje vstupní hypotézu, podle které v roce 1989 se vliv sociálního původu na aspirace prosazoval silněji přímo, zatímco v roce 2003 byl silnější vliv nepřímý, především prostřednictvím schopností.

Sdílejte tuto stránku