impaktovaný článek
Dudová, Radka. 2009. „Práce jako řešení? Strategie obživy osamělých matek v ČR.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 45 (4): 753-784. ISSN 0038-0288. Dostupné z: http://sreview.soc.cas.cz/uploads/7480a1aebc8987dbcf7ab33a059cc8b1f76ef896_dudova.pdf.

Matky v čele rodin s jedním rodičem se zpravidla stávají hlavními živitelkami svých rodin, přičemž zůstávají primárními pečovatelkami svých dětí. To vede ke zhoršení ekonomické situace jednorodičovských rodin. Výsledky mého výzkumu, prezentované v této stati, ukazují obtíže, s jakými se tyto ženy potýkají při snaze ekonomicky zajistit své rodiny, a hodnoty, které vstupují do jejich pracovních voleb.

 

Sdílejte tuto stránku