odborná kniha / monografie
Křížková, Alena, Radka Dudová, Hana Hašková, Hana Maříková, Zuzana Uhde (eds.). 2008. Práce a péče. Proměny "rodičovské" v České republice a kontext rodinné politiky Evropské unie. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 163 s. ISBN 978-80-86429-94-6.

Kniha se věnuje tématu péče o děti z hlediska legislativního a institucionálního rámce podpory péče a děti a genderových důsledků současného společenského nastavení v ČR, jakož i v kontextu současného směřování politiky péče v jiných evropských zemích. Cílem je zprostředkování výsledků empirických výzkumů a analýz v této oblasti široké veřejnosti a upozornění na některá koncepční pochybení v současném směřování politiky péče u nás.

 

Sdílejte tuto stránku

Připojené odkazy