odborná kniha / monografie
Sunega, Petr, Martin Lux, Martina Mikeszová. 2010. Regionální rozdíly ve finanční dostupnosti bydlení jako bariéra pro migraci za prací – analýza a možné nástroje státu. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 55 s. ISBN 978-80-7330-179-8.

Náplní studie je porovnání míry migrace v ČR a vybraných zemích EU-27, analýza struktury migrace v ČR, mezikrajských rozdílů v úrovni vnitřní migrace, stručný přehled vybraných teorií o souvislostech mezi finanční dostupností bydlení a migrací za prací, výsledky empirických analýz vztahu mezi finanční dostupností bydlení a úrovní vnitřní migrace v ČR, přehled nástrojů na podporu migrace za prací používané v zahraničí a návrhy konkrétních nástrojů k podpoře pracovně orientované migrace v ČR.

Sdílejte tuto stránku