kapitola v knize / monografii
Víznerová, Hana. 2008. „Rodičovství a práce v životě migrujících žen.“ Pp. 219-242 in Dudová, Radka (ed.). Nové šance a rizika: Flexibilita práce, marginalizace a soukromý život u vybraných povolání a sociálních skupin. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 308 s. ISBN 978-80-7330-138-5.

Kapitola vychází z kvalitativního výzkumu ukrajinských imigrantek – matek žijících v ČR. Analyzuje bariéry, se kterými se tyto ženy setkávají na pracovním trhu v ČR a způsoby, jakými realizují své rodičovství.

 

Left

Oddělení: 
Témata: 
gender
migrace a mobilita
práce
rodičovství
Sdílejte tuto stránku