nerecenzovaný článek
Dudová, Radka, Vohlídalová, Marta. 2005. „Rodina a rodičovství v individualizované společnosti.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 6 (1): 1-3. ISSN 1213-0028.

Individualizace společnosti je proces, který probíhá kontinuálně již několik století. K jeho důsledkům patří narůstání odlišnosti mezi jedinci, prosazování jejich individuálních zájmů na úkor zájmů kolektivních a zejména nárůst prostoru pro svobodná rozhodnutí a volby. Negativní stránkou rostoucí svobody je rostoucí nejistota. Tento proces je však nevratný. Současní lidé usilují o autonomii a nezávislost, ale přitom si dále přejí žít společně s ostatními. Dobrovolné milostné a citové vztahy nabývají na zásadní důležitosti a stávají se hlavním vzorem sociální vazby v současné společnosti.

 

Sdílejte tuto stránku