kapitola v knize / monografii
Dudová, Radka, Zuzana Uhde. 2006. „Sexualizovaná realita organizací: dvojí perspektiva.“ Pp. 51-78 in Křížková, Alena, Hana Maříková, Zuzana Uhde (eds.). Sexualizovaná realita pracovních vztahů. Analýza sexuálního obtěžování v České republice. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 156 s. ISBN 807330090-7.

Kapitola ukazuje výsledky kvalitativního výzkumu sexuálního obtěžování na pracovišti. Je založena z jedné části na kasuistikách - biografických vyprávěních obětí, a z druhé části na polostandardizovaných rozhovorech s personálními manažery různých českých organizací.

Součást publikace: 
Sdílejte tuto stránku