kapitola v knize / monografii
Linek, Lukáš, Pat Lyons. 2009. „Stabilní postoj nebo konzistentní odpovídání? Prozkoumání stability stranické identifikace v ČR.“ Pp. 98-123 in Škodová, Markéta, Vlastimil Nečas (eds). Veřejná a mediální agenda: komparativní analýza tematizace veřejné sféry. Praha: Professional Publishing. 148 s. ISBN 978-80-7431-009-6.

Kapitola prozkoumává stabilitu odpovědí na otázku ohledně stranické identifikace za použití panelového šetření. Základním očekáváním, které vychází z klasické konceptualizace stranické identifikace, je stabilita její intenzity a směru. Ačkoli na agregované úrovni zůstává identifikace v čase stabilní, tak na individuální úrovni dochází k inkonsistenci v odpovídání přibližně v 30 procentech případů.

 

Součást publikace: 
Sdílejte tuto stránku