nerecenzovaný článek
Křížková, Alena

Studentkou Univerzity Karlovy nebo odpolední univerzity hulvátů?

Křížková, Alena. 2000. „Studentkou Univerzity Karlovy nebo odpolední univerzity hulvátů?“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 1 (2-3): 11. ISSN 1213-0028.

Zatímco česká společnost prochází změnami, s nimiž si často ani neví příliš rady, mohlo by se zdát, že sféra soukromého života, tedy sféra týkající se rodiny a rodinných vztahů, zůstává jistotou, kterou bývala. Její členové přestoupili na tržní hospodářství bez jakékoli reflexe gender kontraktu. Výzkumy ukazují, že ženy si začaly budovat pracovní kariéry, do domácnosti neodešly, jak předpokládali někteří politici, a dál vydělávají peníze a pokládají se za spoluživitelky rodin.