odborná kniha / monografie
Čada, Karel, Alice Červinková, Marcela Linková, Dana Řeháčková, Tereza Stöckelová. 2006. Věda jako věc veřejná: vědní politiky a média. Sociologické studie / Sociological Studies 06:11. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 70 s. ISBN 80-7330-099-0.

Na základě expertních rozhovorů provedených na podzim roku 2005 v této publikaci představujeme procesy, které vědu a výzkum v současné společnosti ovlivňují – důraz na ekonomické aspekty vytváření znalosti a komerční využití výsledků, snaha o zachování tradičního vnímání vědy jako oddělené sféry, kterou kontrolují pouze výzkumné komunity, fungování novinářů jako překladatelů vědy společnosti, nikoli kritického hlasu, který by naopak vědě překládal či předkládal různorodé veřejné zájmy a konfrontoval ji s nimi. Jde nám o kritické zhodnocení těchto procesů a jejich zasazení do širších evropských a globálních trendů. Poukazem na tyto širší kontexty nenabádáme ale k dohánění (catching-up) Evropy či světa. Tento diskurs považujeme naopak za nebezpečný, protože nás staví před hotové, před-určené cíle, o kterých nelze vést veřejnou a otevřeně politickou debatu, ke kterým nelze stavět alternativy. Chceme naopak poukázat na to, že změny v oblasti VaV probíhají v ČR a v Evropě současně, jsou předmětem sporů a vyjednávání a nemají „tady“ ani „tam“ předem rozhodnutý výsledek. Pokud bychom snad v něčem byli na straně „dohánění“, pak právě jen v rozvoji veřejné debaty, akademické kritiky a občanské angažovanosti ve vědě a výzkumu.

Sdílejte tuto stránku