popularizační článek
Křížková, Alena

Zastoupení žen v politice