jiná publikace
Ďurďovič, Martin

Zpráva z konference: Naturalism and Normativity in the Social Sciences. Univerzita Hradec Králové, 10.–12. května 2012