Seznam publikací

Hledat publikace podle kritérií

Anebo publikace prohledejte fulltextově

Nalezeno 168 publikací (zobrazeny záznamy 41 - 60)
2013, Bernard, Josef, Yana Leontiyeva

Migration research is an emerging field in the Czech Republic and data collection poses many methodological challenges. Some of the problems are universal for the research of other hard-to-reach populations. Other problems are, on the contrary, unique, applying only for the

Téma:
metodologie výzkumu, migrace a mobilita
Typ publikace:
recenzovaný článek
2013, Chylíková, Johana
Téma:
metodologie výzkumu
Typ publikace:
recenze publikace
2012, Chylíková, Johana
Téma:
metodologie výzkumu
Typ publikace:
popularizační článek
2012, Frič, Pavol, Martin Vávra

Publikace 'Tři tváře komunitního dobrovolnictví' se zabývá spojením dvou fenoménů - komunity a dobrovolnictví. Autoři vychází z historického přehledu vývoje typů komunit, na který navazují svoji analýzu komunitního dobrovolnictví vedenou ve třech liniích dle typu komunity a dobrovolnické činnosti: 1. neformální pomoc, 2. organizovaná práce a 3. virtuální aktivismus.

Téma:
mezilidské vztahy
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2012, Krejčí, Jindřich, Yana Leontiyeva (eds.)

Cílem knihy je poskytnout výzkumníkům užitečnou pomůcku při práci s dostupnými datovými zdroji, které se týkají České republiky, její společnosti, politického systému a ekonomiky. Zároveň by tato kniha měla posloužit výzkumníkům jako příručka pro zpracovávání dat z vlastních výzkumu. Kniha je rozdělena do dvou částí. První část je zaměřena na problematiku managementu dat a představení datových archivů, technologií a standardů pro přístup k datům.

Téma:
metodologie výzkumu, sociologická data
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2012, Krejčí, Jindřich

Tato kapitola poskytuje úvod do problematiky managementu dat. Autor představuje základní a nejpodstatnější koncepty managementu dat a upozorňuje na důležitá témata jako je sdílení dat a ochrana osobních údajů.

Téma:
sociologická data
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2012, Krejčí, Jindřich, Yana Leontiyeva

Tato kapitola poskytuje úvod do problematiky managementu, sdílení a analýzy sociálněvědních dat. Kapitola zároveň podrobně popisuje cíle, účel a strukturu knihy s názvem Cesty k datům.

 

Téma:
metodologie výzkumu, sociologická data
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2012, Krejčí, Jindřich

Kapitola popisuje způsob, jakým je vhodné vytvářet a spravovat datový soubor v průběhu řešení výzkumného projektu. Autor ukazuje, jak krok po kroku pracovat s daty z výzkumných šetření od fáze vytvoření datového souboru přes problémy jako je kódování, vážení a anonymizace dat až k řešení způsobu archivace dat.

Téma:
metodologie výzkumu, sociologická data
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2012, Krejčí, Jindřich, Martin Vávra

ext se primárně zaměřuje na popis standardů dokumentace dat a archivace a vývoj těchto standardů. Dále obsahuje analýzu výhod a nedostatků mezinárodního standardu dokumentace dat DDI (Data Documentation Initiative).

Téma:
metodologie výzkumu, sociologická data
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2012, Vávra, Martin, Tomáš Čížek

Kapitola ukazuje, jakou roli plní datové archivy v oboru sociálněvědního výzkumu. Autoři popisují, která data a metadata jsou nezbytná pro standardní archivaci dat, a jaké podmínky musí být splněny, aby data mohla být vydána dalším uživatelům k sekundární analýze. Nezanedbatelnou součástí textu je popis archivačního systému Nesstar.

Téma:
metodologie výzkumu, sociologická data
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2012, Vávra, Martin, Yana Leontiyeva

Kapitola představuje problém mezinárodní komparace dat, přičemž jejím primárním zaměřením je zejména standardizace proměnných v datových souborech. Text pojednává o principech a technikách standardizace proměnných a ukazuje příklady v sociálních vědách nejčastěji používané standardizace demografických proměnných a socioekonomických indikátorů.

Téma:
metodologie výzkumu, sociologická data
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2012, Soukup, Petr

Text se věnuje problematice standardizace proměnných v mezinárodních komparativních výzkumech vzdělanosti. Autor pracuje s rozšířenou mezinárodní klasifikací vzdělání (ISCED a CASMIN) a rozebírá metodologické problémy, které se vztahují k měření vzdělanosti. Dále upozorňuje na obtížnou porovnatelnost vzdělávacích systémů v různých zemích. K výše uvedeným problémům autor uvádí řešení, která byla použita ve významných výzkumných projektech (ESS, EVS, ISSP, PISA).

Téma:
metodologie výzkumu, sociologická data, vzdělání
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2012, Krejčí, Jindřich, Johana Chylíková

Text upozorňuje na důležitost mezinárodního komparativního výzkumu v sociálních vědách a předkládá seznam mezinárodních šetření, kterých se zúčastnila Česká republika. Autoři poskytují čtenářům základní informace ke každému uvedenému výzkumnému projektu a nabízí čtenářům velmi obsáhlý přehled mezinárodních komparativních šetření ve formě tabulek.

Téma:
metodologie výzkumu, sociologická data
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2012, Čížek, Tomáš

Kapitola poskytuje souhrnné informace o zdrojích a typech dat pro Českou republiku. Autor předkládá přehled institucí, které v minulosti a v současnosti vytvářely sociologické databáze, a dále vyjmenovává významné zdroje dat vážící se ke konkrétním tématům.

Téma:
sociologická data
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2012, Leontiyeva, Yana, Daniel Chytil

Kapitola shrnuje zdroje migračních statistik a dat z kvantitativních šetření imigrantů a zabývá se kvalitou a porovnatelností těchto dat. Důraz je kladen na nedostatečné pokrytí subpopulací imigrantů v mezinárodních šetřeních celkové populace, jako jsou LFS, EU-SILC, ISSP a ESS. Text se dále zabývá metodologickými problémy spojenými s dotazováním migrantů v ČR.

Téma:
metodologie výzkumu, migrace a mobilita, sociologická data
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2011, Chylíková, Johana
Téma:
sociologická data
Typ publikace:
popularizační článek
2011, Chylíková, Johana

The aim of this article is to provide an overview of the problems associated with the fielding of questions of a socially sensitive nature  typically dealing with crime, health, and sexual activity in nationally representative sample surveys.

Téma:
metodologie výzkumu, sexualita, sociologická data
Typ publikace:
recenzovaný článek
2011, Dlouhá, Marie
Téma:
mezilidské vztahy
Typ publikace:
recenzovaný článek

Stránky