Chapter in monograph
Mitchell, Eva. 2010. „Rodina nebo zaměstnání? aneb Jak český sociální stát podporuje zaměstnanost žen s malými dětmi v evropském kontextu.“ Pp. 79-95 in Chaloupková, Jana (ed.). Proměny rodinných a profesních startů. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 167 s. ISBN 978-80-7330-185-9.

Kapitola nahlíží na problematiku slaďování péče o děti a pracovních povinností z pohledu rodinného rozpočtu a snaží se odpovědět na otázky, zda česká rodinná politika ve srovnání s ostatními evropskými systémy napomáhá sdílení péče o malé děti oběma rodiči, jaký zásah do rozpočtu znamená umístění batolete do jeslí či mateřské školy a nakolik je (ne)výhodné zůstat s dítětem několik let doma.

 

Part of publication: 

Left

Topics: 
wages and incomes
work
family
social policy
Share this page