Conferences
12. - 13. 2. 2015
Albertov 6, Prague 2

Ve dnech 12. a 13. února proběhne 6. demografická konference Mladých demografů, a to v prostorách Přírodovědecké fakulta UK v Praze.

Faculty of Science, Charles University in Prague, Albertov 6, Prague 2, lecturing room "Levá rýsovna"

Konference Mladých demografů již tradičně nabízí výjimečnou příležitost strávit celé dva dny diskutováním aktuálních demografických témat a především pak šanci pro studenty a začínající vědce získat názory, rady a motivaci od svých zkušenějších kolegů nejen z České republiky, ale i z jiných států. Již 6. ročník konference Mladých demografů se uskuteční 12. a 13. února 2015 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze (Albertov 6, Praha 2). Téma konference, „Actual Demographic Research of Young Demographers (not only) in Europe”, je záměrně vymezeno jako co nejširší, aby tak akce zůstala otevřená všem zájemcům z řad demografů i z jiných více či méně blízkých oborů. Akce je organizována sdružením Mladých demografů (http://www.demografove.estranky.cz/) s podporou katedry demografie a geodemografie, Geografické sekce PřF UK, Českého statistického úřadu, Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., SAS Institute Česká republika a sdružením „Young Demography“, výzkumnou skupinou Německé demografické asociace (DGS). Všichni účastníci konference budou mít během akce příležitost prezentovat svůj aktuální výzkum a diskutovat ho s kolegy z jiných států či jiných oblastí vědy. Ačkoli je konference primárně zaměřena na studenty doktorského studia demografie, všichni mladí (i trochu starší) zájemci (a to nejen demografové) jsou vítáni! Pracovním jazykem bude angličtina a kromě několika posterů jsou všechny prezentace plánovány jako ústní. V závěru konference budou nejlepší příspěvky (nejlepší příspěvek s využitím software SAS a nejlepší příspěvek se sociálním kontextem) oceněny partnery akce – SAS Institute pro Českou republiku a Sociologickým ústavem AV ČR.

Více informací: http://www.demografove.estranky.cz/en/articles/conferences/6th-demograph...

Programme  of the 6th Demographic Conference of "Young Demographers"

 

12th February (Wednesday)

8:30 Registration

9:00 Welcome opening

9:10 Štípková Martina - Does cohort size influence health? Exploration of the effect in the Czech Republic 

9:35 Podolská Kateřina - The effect of changes in solar, geomagnetic and ionospheric parameters on mortality from diseases of the nervous system

10:00 Kašpar Dan, Hulíková Tesárková Klára, Zimmermann Pavel - Why and how to study convergence and divergence tendencies of mortality?

10:20 Discussion

10:40 Coffee break

11:00 Lenart Adam, Zarulli Virginia, Oeppen James and others - Problems with disregarding the compositional nature of some demographic data

11:25 Čapková Klára - Family formation processes at the time of crisis: The special case of cohabiting couples

11:50 Chevalier Paolo - Studying Commuting Social Inequalities: Barcelona’s Case

12:10 Discussion

12:30 Lunch

14:00 Petrová Kafková Marcela - When begin the real old age?: transition into a fourth age in an active ageing society

14:25 Abuladze Liili - Personal Networks and Everyday Activity Limitations Among Aging Native and Foreign-Origin Populations in Estonia

14:45 Discussion

15:05 Coffee break

15:30 Lenart Adam, Sopina Elizaveta, Zarulli Virginia - Comparing the performance of health systems in providing life expectancy

15:55 Laušmanová Barbora - Analysis of behaviour of pension company clients

16:15 Discussion

16:35 Closing remarks

16:40 Poster section

18:00 All conference participants are invited for a drink reception

POSTER SESSION

Bartoň Pavel, Šídlo Luděk - Geodemographic characteristics of patients with selected cancer diseases in the Czech Republic

Dupalová Petra - Applied Demography: Sports demography

Kocová Markéta - The Population of Diabetics in the Czech Republic from Demographic Point of View

Koňařík Martin - Ageing as an security issue

Kusovská Marie, Šídlo Luděk - The Impact of Population Development Changes in the Central Bohemian Region on Elementary School Capacities after 1991

Sokol Daniel Tertiary - education patterns with regard to gender, age and other aspects of students: The case study of the Faculty of Science of The Charles University Prague 2002-2014

Srnová Zdeňka - Age structure of the population in districts of the Czech Republic and its changes relating demographic ageing

Tuháčková Pavla - Changes in the structure of elderly people with the focus on the group of oldest people at the age of 85 and over according to the results of Population and Housing Census 

 

13th February (Friday)

9:00 Welcome opening

9:10 Pachlová Tereza - A contribution of assisted reproduction technologies to natality trends in the Czech Republic

9:35 Kurkin Roman - Cohort Fertility in the results of the 2011 Population and Housing Census in the Czech Republic

10:00 Santi Flavia -Individual and contextual determinants of caesarean section. A multilevel analysis of the Lazio regional data.

10:20 Discussion

10:40 Coffee break

11:00 Rabbi Ahbab Mohammad - Fazle Impact of Maternal Mortality on Reproductive-Aged Life Expectancy: Evidence from a Developing Country

11:25 Podolská Markéta - Female Roles in Medieval Scandinavia

11:50 Kuprová Barbora, Hulíková Klára, Fialová Ludmila - Case study on the population born at the 18th century in Jablonec (Czech lands) – application of the survival analysis of individual data

12:10 Discussion

12:30 SAS prize for the best presentation, Prize of the Institute of Sociology AS CR for the best presentation

13:00 Closing remarks

13:10 Coffee with informal discussion

Time range for presentation is 20 minutes, followed by a short discussion (5 minutes). More time for discussion is planned for the end of each section and for all the informal breaks.

Share this page