Published: 26. 10. 2015
Tenders

Pro výzkum v rámci projektu "Celoživotní ekonomické dopady mateřství" hledáme ženy, které by byly ochotné zúčastnit se skupinových rozhovorů (cca 2 hodiny).

SOÚ AV ČR, v.v.i.

Jedná se o ženy - matky (samoživitelky), které mají problém se získáváním výživného na děti od jejich expartnera.

Diskusní skupiny se budou konat v Praze a v případě zájmu i v jiném městě. Nabízíme odměnu 350 Kč (možnost navýšení přespolním jako kompenzace cestovních nákladů).

Pravděpodobně bude i možnost hlídání dětí na místě.

Výzkum je anonymní (nikde nebudou uvedena vaše jména).

Jedná se o výzkum Celoživotní ekonomické dopady mateřství, viz http://www.soc.cas.cz/projekt/celozivotni-ekonomicke-dopady-materstvi .

Výsledky budou využité při formulování rodinné a sociální politiky.

V případě zájmu se ozvěte na tel. 608 942 538 nebo mail marketa.svarcova@soc.cas.cz

 

Share this page
Vědci / vědkyně: 
V rámci projektu: